Hérodotos VI, 118

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Hérodotos, Dějiny VI, 118

Přeložil Jaroslav Šonka

Datis [po bitvě u Marathónu] cestoval s vojskem do Asie, a když dorazil k ostrovu Mykonos, měl ve snu vidění. Jaké to bylo vidění, pověst neříká, jakmile se však rozednilo, nařídil prohledat lodi. Na jedné foinické lodi našel pozlacenou sochu Apollónovu a ptal se, odkud byla uloupena. Když se dozvěděl, z kterého chrámu pochází, plul s vlastní lodí na Délos. Obyvatelé Délu se už tenkrát na ostrov vrátili. Sochu tam uložil v chrámu a přikázal Délským, aby ji dále dopravili do Délia thébského. Je to u moře naproti Chalkidě. Když to vykonal, odplul, ale Délští tu sochu dále neposlali. Do Délia ji dopravili teprve po dvaceti letech sami Thébané na základě boží věštby.

Δᾶτις δὲ πορευόμενος ἅμα τῷ στρατῷ ἐς τὴν Ἀσίην, ἐπείτε ἐγένετο ἐν Μυκόνῳ, εἶδε ὄψιν ἐν τῷ ὕπνῳ. Καὶ ἥτις μὲν ἦν ἡ ὄψις, οὐ λέγεται· ὁ δέ, ὡς ἡμέρη τάχιστα ἐπέλαμψε, ζήτησιν ἐποιέετο τῶν νεῶν, εὑρὼν δὲ ἐν νηὶ Φοινίσσῃ ἄγαλμα Ἀπόλλωνος κεχρυσωμένον ἐπυνθάνετο ὁκόθεν σεσυλημένον εἴη· πυθόμενος δὲ ἐξ οὗ ἦν ἱροῦ, ἔπλεε τῇ ἑωυτοῦ νηὶ ἐς Δῆλον· καὶ (ἀπίκατο γὰρ τηνικαῦτα οἱ Δήλιοι ὀπίσω ἐς τὴν νῆσον) κατατίθεταί τε ἐς τὸ ἱρὸν τὸ ἄγαλμα καὶ ἐντέλλεται τοῖσι Δηλίοισι ἀπαγαγεῖν τὸ ἄγαλμα ἐς Δήλιον τὸ Θηβαίων· τὸ δ' ἔστι ἐπὶ θαλάσσῃ Χαλκίδος καταντίον. Δᾶτις μὲν δὴ ταῦτα ἐντειλάμενος ἀπέπλεε. Τὸν δὲ ἀνδριάντα τοῦτον Δήλιοι οὐκ ἀπήγαγον, ἀλλά μιν δι' ἐτέων εἴκοσι Θηβαῖοι αὐτοὶ ἐκ θεοπροπίου ἐκομίσαντο ἐπὶ Δήλιον.

 Zpátky na obsah podkapitoly Délos vizuálně a literárně
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy:  POUŤ NA KYKLADY