Ferekýdés a Thalés

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Ferekýdovo soupeření s Thalétem je slavné. Nevíme ale, zda šlo už o snahu Ferekýdovu, nebo spíš o výtvor pozdější tradice. Tzetzés, jindy tak pečlivý v detailech, v tomto případě bohužel plete místní jména i chronologické pořadí života jednotlivých aktérů (Chiliades 2, 872 Leone):

„Thalés, mudrc z Mílétu, jeden ze sedmi mudrců, žák Ferekýda z Asýrie (!). (…) Pythagorás společně s Thalétem poslouchal Ferekýda ze Syru.“

Pythagorás mohl Ferekýda snadno poslouchat, ale Thalés by tak musel činit ve věku stařeckém. Spolužáci sice nemusí být nutně vrstevníci, ale rozdíl kolem 55 nebo více let je trochu moc. Spíš půjde o to, aby se Pythagorás dostal v tradici dějin filosofie do souřadné pozice s Thalétem, a Ferekýdés by se stal dokonce dokonce jakýmsi zastřešujícím praotcem obou „větví“ filosofie (východní iónské a západní italské). To by dobře korespondovalo se snahami o stále větší zdůrazňování role pythagorejců a orfiků.

Je však možné, že zmíněné úsilí tradice má jakousi oporu na straně Ferekýdově, i když třeba v podobě antagonistické. Ferekýdés prý totiž kritizoval Thaléta, ale nevíme v jaké věci. Diogenés Laertios dokonce tvrdí (II, 46), že to zapsal už Aristotelés:

„Aristotelés ve třetí knize O básnictví říká, že (...) Thaléta ostře kritizoval Ferekýdés (...)“

 Pokračovat v souvislém čtení: Ferekýdés a Pythagorás
 Zpátky na Ferekýdés ze Syru – Prapočátek části filosofie na Kykladách?
 Zpátky na obsah kapitoly SYROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY