Ferekýdés a Pythagorás

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Na rozdíl od zmíněných pokusů o to, jak uvést do závislosti na Ferekýdovi Thaléta, působí podání pozdějšího antického „muže božího“ – Apollónia z Tyany – o závislosti Pythagory na Ferekýdovi a Anaximandrovi docela realisticky (Ferekýdés F 45b Schibli):

„[Pythagorás] však poslouchal nejen Ferekýda a Hermodamanta, nýbrž i Anaximandra.“

Často je Ferekýdés spojován s Pythagorou tématem reinkarnace (Tatianos, Oratio ad Graecos 25; p. 48 Whittaker = část Ferekýdés F 51b Schibli):

„Pythagorás tvrdí, že byl Euforbos, a že je dědicem Ferekýdovy nauky.“

Odkaz na Pythagorův minulý život pod jménem Euforbos ukazuje také na zvláštní schopnost „muže božího“ pamatovat si minulé životy, jak to u Pythagory podrobně rozvádí Diogenés Laertios (VIII,4–5), viz Pythagorás A 8 /6. Tato nauka prý nějak souvisí s dědictvím po Ferekýdovi.

Apuleius vypráví, jak Pythagorova úcta k učiteli šla až k poslední možné službě (Florida 15 = Ferekýdés F 11 Schibli):

„Pythagorás jej ctil jako svého učitele a zbožně ho pohřbil, poté, co se rozpadnul hnilobou, následkem nevýslovné nemoci působící svědění.“

Podání o Ferekýdově nepěkné smrti následkem moru od vší je velice časté. Samo nepůsobí zrovna věrohodně, stačí si připomenut rozličné podivné způsoby, kterými anekdoty nechávají předsokratiky umírat. V našem případě je navíc přidaný sám Pythagorás v roli hrobníka a ještě doplněna kulisa posvátného ostrova Délu. Možná se ale doxografům ještě budeme omlouvat za uspěchanou kritičnost k legendám, které o Ferekýdovi a Pythagorovi vyprávějí. Oba „muže boží“ totiž spojuje mnoho souvislostí, byť spíše na úrovni typologické, v jejichž světle nemusí být verze o jejich přátelství i o pobytu na Délu úplně vymyšlená. Viz Ferekýdés na Délu?

Jako svědka přinejmenším stran stáří legendy o této Ferekýdově smrtelné nemoci můžeme uvést Aristotela (Historia animalium 556b30):

„Tato nemoc (…) někdy nastává, když je v těle mnoho vlhkosti. Říká se, že tímto způsobem zahynuli například básník Alkmán a Ferekýdés ze Syru.“

 Pokračovat v souvislém čtení: Ferekýdés a Hérakleitos?
 Zpátky na Ferekýdés ze Syru – Prapočátek části filosofie na Kykladách?
 Zpátky na obsah kapitoly SYROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY