Nálezy z Dórské Théry v Muzeu antické Théry

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
Z nejstarší vrstvy řecké antiky, tedy z geometrické epochy (8. a rané 7. století před n. l.) jsou tady figurky z Artemidiny svatyně a množství keramiky z pohřebiště. Ze svatyně pochází drobná terakotová figurka s namalovaným širokým pásem, opravdu v místě pasu, a s „kšíry“ křížem přes hrudník. (Podobné zobrazení známe ze starší Malé Asie, kde jde o postavu bohyně.) V Řecku se více oděné ženské postavy s pásy křížem vztahují spíš k Artemidě, tato se zdá být unikátní.
Víc fotek drobných terakot z řecké geometrické a archaické doby je v oddílu alba.


Mezi keramikou pochopitelně převažují velké pohřební amfory. Často jsou zdobené hranatinou, spojenými vlnovkami, centrálně symetrickými ornamenty (jakýmisi „mandalami“) a stylizovanými ptáky. Někdy jsou obrazy ptáků větší, třeba obrázek, na němž velký pták ulovil hada. Velice podobně zobrazený pták může být provázený větší svastikou.
Dórských malovaných nádob z geometrické doby tu mají tuze mnoho, další fotky jsou v oddílu alba.

Jiný typ keramiky ze začátku 7. století před n. l. reprezentují importy elegantních protokorintských nádob, opět se spojenou vlnovitou spirálou kolem okraje.
Viz oddíl alba.


Chloubou muzea je velký kykladský pithos (možná z Naxu?) s reliéfy. Hrdlo je zdobeno reliéfem pelikána, níže jsou reliéfy vozataje a vozu, který táhnou okřídlení koně. Nebo je to Belerofont s Pegasem? Není jasné, zda počet nohou a nozder má znázorňovat dva koně, nebo jednoho koně v pohybu.Sbírce archaických plastik vévodí dvě velká torza žalostně zachovaných náhrobních kúrů. Na Théře mramor není, tento je naxijský a styl práce také. Další torza kúrů jsou moc erodovaná, takže si ukážeme hlavičku koré z thérské agory.
Relativně vzácná je palmeta z pozdní archaické doby, zatímco počínaje klasickou dobou jich je jinde fůra.


Z drobných terakot archaické doby se dobře zachovala truchlící žena, provedená v daidalském stylu. Za pozornost však stojí i torzo bohyně s náhrdelníky, z druhé poloviny 7. století před n. l. Jedná se o typ, jaký častěji potkáváme na řecké Sicílii.
Je tu i zajímavý kernos a samozřejmě také černofigurová keramika, např. s motivem atletů.
(Víc fotek drobných terakot z řecké geometrické a archaické doby je v oddílu alba.)
Klasická doba je zastoupena také fragmenty reliéfů a kupodivu docela četnou červenofigurovou keramikou.Hojně zastoupená je i pozdější antika, asi nejzajímavější je kopie Polykleitova portrétu mladého muže, která se našla v ptolemaiovském gymnáziu.Fotky z muzea mají samostatné album.

 Pokračovat v souvislém čtení: Oia
 Zpátky na obsah kapitoly THÉRA (Santorini)
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY