Přijíždíme k Délu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Cíl theórie je v dohledu, jen se na něj dostat! Nejčastěji to jde z Mykonu (dlouhá léta lodí Margarita, i když ani z jiných ostrovů to není bez šance (například z Naxu). Z Mykonu je na Délos tak pěkný výhled, až vzniká klamný dojem, že by tam člověk doplaval. Cílem theórie však není pouze doplout na Délos, i když ani to nebývá vždy jednoduché, nýbrž něco tam uvidět a zažít, jde přece o „sváteční poselství“, aspoň jak slovo theóriá překládá František Novotný v kontextu Platónova díla. Předběžné seznámení s cílem výpravy nám může nabídnou kousek díla řeckého světoběžníka a zeměpisce Strabóna z 1. století před n. l. (Geographica X, 5, 2):

„Město na Délu se nachází v rovině, jakož i chrámy Apollóna, a Létó. Nad městem stoupá hora Kynthos, holá a drsná, ostrovem protéká nevelká řeka Inopos, neboť ostrov je malý. Byl však odedávna uctíván pro své bohy, počínaje od hérójských dob. Vypráví se totiž, že byl nabídnut bohyni Létó k porodu Apollóna a Artemidy. ‚Vždyť do té doby‘, říká Pindaros, ‚to bylo místo zmítané vlnami, šlehané všemi větry, ale když dcera Koiova v horečné bolestí porodu vkročila na něj, byl upevněn čtyřmi pilíři, jež sahají až ke kořenům země a na svých hlavicích pevně drží skálu. A tam porodila a spatřila své požehnané potomstvo.‘ Učinil slavnými také okolní ostrovy, zvané Kyklady, neboť je ctí posílat tam na veřejné náklady slavnostní poutníky, oběti, i sbory panen, a slavit tam veliké poutě. “

Délos (Δῆλος, novořecky Dilos, Mikri Dilos) je přes svou malou rozlohu vidět zdaleka, jenže z různých pohledů se všelijak překrývá se sousedním ostrovem Rhéneia, který je navíc skoro ze dvou kusů, takže není vždycky zřejmé, kolik je to vlastně ostrovů, a který je který. Možná i to přispělo k legendě, že Délos nemíval na moři své pevné místo, ale že buď plaval, nebo že se střídavě vyskytoval tu či onde. Jméno Délos se dá pochopit jako „Zřejmý, Zjevný“. Podle pozdější legendy, která zpětně zdůvodňuje jméno ostrova – tedy podle tzv. „aitiologického mýtu“ – se před narozením Apollóna ostrov jmenoval Adélos, „Nezřejmý“. Tomu však nepřikládejme váhu. Aitiologické (etiologické) mýty jsou nejméně zajímavou částí tradice, dosvědčují jenom způsob jazykového porozumění v dalších epochách, nebo jsou pouhým výsledkem jazykové hříčky, pokusu o vtip. Možná se ostrov kdysi jmenoval také Asteria, ale s přiřazením tohoto mytického jména nějakému reálnému ostrovu je problém. Důvodem pověsti o nespolehlivé poloze Délu může být i matná vzpomínka na jiný a ještě starší posvátný ostrov Kyklad, třeba Keros, v antice zase třeba záměna s dalším Apollónovým ostrovem, s Anafi. Reálně máme doložené jenom jedno opravdu používané staré alternativní jméno pro Délos nebo Rhéneiu (viz Odyssiea XV. 403): Ortygia (Ὀρτυγία), tedy „Křepelčí“ ostrov, což souvisí s jedním z atributů Artemidy, Artemis Křepelčí, která se tady narodila. Není to ovšem jediný ostrov jménem Ortygia.

Řecké mýty mají o důvodech toho všeho jasno. Všechny ty potíže s Délem se točí kolem problému, kde má Létó porodit! Čekala totiž s Diem dvojčata a Diova choť Héra žárlila ještě urputněji než jindy. Celá pevnina se obávala Héřina hněvu a odmítala Létě poskytnout místo k porodu, podobně i ostrovy. Délos byl k tomu vhodný, protože nebylo zcela jasné, kde zrovna je, byl čímsi jako mořská Laputa. Pro tuto příležitost byl prý řádně zakotven ke dnu moře a podepřen žulovými sloupy, aby poskytnul důstojnou oporu k božskému porodu, takže od té doby stojí na svém místě, pokud je ovšem kdo správně pozná.

Délos je kus granodioritu, což je hornina blízká žule (granitu), velikosti asi 1 krát 4,5 kilometru, nad jehož plochu vystupuje do výšky 113 m vrchol svaté hory Kynthos (viz exkurz Délos, geografie a geologie.) Tak velkou koncentraci chrámů na tak malé ploše jinde nepotkáte – a tak posvátný vrchol také jen málokde. Délos je velice řádně prozkoumaný, už od 19. století tady kope Francouzská archeologická škola. Je tu také skvělé muzeum. Více viz exkurz Délos, archeologie a historie.

Na Délu nepotkáme jen umělecká díla, ale především bohy a bohyně, občas taky lidi. Z božské dimenze to budou samozřejmě Apollón a Artemis, tedy „Krásné Děti“, které tu zrodila bohyně Létó. Také Zeus a Dionýsos a vlastně všichni bohové, především dávno zapomenutí kykladští, v pozdější antice zase řada přivandrovalých (Ísis, syrští bohové, kultovní místa tady měli i židé a křesťané). Z dimenze héróů to je především Apollónův miláček Hyakinthos, snad i Héraklés a samozřejmě Théseus. A z dimenze lidské básníci Ólén z Lykie a Kynaithios z Chiu, snad i Ferekýdés ze Syru, dokonce prý samotný Pythagorás, pokud ovšem těm dvěma posledním věříme. Po nich ovšem také zasvěcenec Parmiskos a Sémos z Délu. S Délem úzce souvisí i athénský tyran Peisistratos, naxijský tyran Lygdamis, řada sochařů, dokonce i Hérakleitovo dílo, tedy spíš až jeho výklad. Navíc sem kvůli theórii nebo obchodu zavítal kdekdo.

Než loď opatrně propluje úžinou a obepluje Délos, neboť přístav i památky jsou z druhé strany (prý jako kdyby se raději nechtěly koukat na Mykonos), můžeme se porozhlédnout po okolí. Opustili jsme Mykonos, dnes centrum velkosvětské turistiky. Hned vedle Délu se táhne neobydlený ostrov Rhéneia, plný antických hrobů. Posvátný Délos je z jedné strany obklopený bujným hýřením, z druhé funeráliemi a morbiditou! Tento stav byl založen už proměnou Délu koncem archaické doby, od té doby trvá specifická pověst každého z těchto ostrovů až do našich časů.

Mykonos je ostrov pouťových zábav, prý býval také ostrovem pro rození. Rhéneia se stala ostrovem mrtvých. A Délos je ostrov posvátný, se zvláštními pravidly života. V naší době je řadový návštěvník Délu vpraven do zvláštní role hosta už podmínkami vstupu, což se ovšem netýká mimořádně bohatých firem a jednotlivců, pro něž je Délos prostě další exotickou kulisou a expoziturou Mykonu. My si pouťové zábavy necháme až po theórii – neboť to je doslova kapitola sama pro sebe – a i na Mykonu se pak pokusíme udržet kousek teoretického pohledu.

 Souvisle číst: exkurz Délos, geografie a geologie nebo rovnou na Posvátnost Délu a její proměny
(Obzvláště ne-teoretičtí jedinci mohou přeskočit pindy teoretiků a hned se vydat Posvátnou cestou)
 Zpátky na obsah podkapitoly Délos vizuálně a literárně
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy:  POUŤ NA KYKLADY

Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: Pouť na Délos a Kyklady