Oslava Apollónova narození

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Oslavu Apollónova narození nám umožní řecké básnické skladby, zvláště Homérský Hymnus na Apollóna a část Theognidových Elegií.

Takzvané Homérské hymny představují starý soubor řeckých náboženských básní. Nepocházejí od Homéra, ale od různých básníků archaické až klasické doby, Hymnus na Apollóna patří mezi nejstarší z nich. První část této skladby pochází z archaické doby, jejím pravděpodobným autorem je Kynaithios z Chiu.

Apollóna a jeho matku Létó oslavuje také pozdně archaický lyrik Theognis na začátku své I. Elegie (1-10).

 Souvisle číst: info Kynaithios z Chiu nebo pokračovat na exkurz Homérský hymnus na Apollóna, exkurz Theognidova oslava Apollónova narození, exkurz Lykijská analogie, nebo rovnou Kolem jezera a dál za ním
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY