Kynaithios z Chiu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - Stránka bez jednoznačného pokračování

Kynaithios z Chiu je řecký archaický básník z okruhu následovníků Homéra, velmi pravděpodobně autor hymnu (náboženské oslavné básně) na Apollónovo narození, který se v průběhu antiky stal první částí takzvaného Homérského hymnu na Apollóna (viz exkurz Homérský hymnus na Apollóna). Psal kolem roku 522 před n. l. V závěru staré části hymnu (165-176) se o sobě zmiňuje, místo podpisu.

Obsah jeho básně je v souladu s údaji u Hérodota, viz exkurz Hérodotos IV, 33-35.

Na témata Kynaithiova popisu Apollónova narození na Délu pak navazuje také lyrik Theognis, viz exkurz Theognidova oslava Apollónova narození.

 Souvisle číst: v typickém případě Homérský hymnus na Apollóna, text Theognidova oslava Apollónova narození, exkurz Lykijská analogie... nebo rovnou Kolem jezera a dál za ním
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY