Lykijská analogie

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 exkurz - Stránka bez jednoznačného pokračování

Nutno přiznat, že Apollón a Artemis se nenarodili jenom na Délu. Jsou to přece bohové, takže nejsou podrobeni lidskému zvyku rození pouze na jednom místě. Jinak řečeno: Mýty nejsou mezi sebou navzájem logicky konzistentní, jednotlivá vyprávění nejsou složkami jednotného systému. Na nějaký logický systém se je pokoušejí převádět až mytografové, zčásti už epici.

Artemis se prý narodila také v Iónii, totiž na Slavičí hoře nad Efesem, což se týká především její tamní podoby. Krásná Artemis Efeských není ani zjevem moc podobná kontinentální nebo ostrovní Artemidě; není ani tak lovkyně, je spíše Paní přirozenosti. Staré (archaické) západnější podoby Artemidy jako Paní zvířat, jak je známe také z Kyklad, jsou jakýmsi kompromisem.

Apollón s Artemidou se však narodili bohyni Létó jako dvojčata také v Lykii. Tam je asi Létó doma, pokud ne u Hyperborejců, a pokud je ovšem tato cestující bohyně vůbec někde „doma“. (Viz exkurz Létin příběh.) Lykie je nádherná, hornatá a slunečná země. Hory tu jsou vyšší než v Řecku, přes 3 tisíce metrů; jsou i delší, krajina zde má celkově mnohem větší měřítko. Dnes je to západní část jižního pobřeží Turecka, na pobřeží místy poničená tureckou riviérou. V antických časech byla obývaná Lýky, což jsou možná jacísi odrodilí potomci nebo vzdálení příbuzní Chetitů, v historické době ovšem do značné míry ovlivnění řeckou kulturou, dokonce už před helénistickou dobou. V klasické době Lykie patřila k athénskému námořnímu spolku.

Lykijské centrum kultu bohyně Létó se nachází v té části Lykie, které vévodí město Telméssos na pobřeží, nyní ovšem zvané turecky Fethiye. Pod horami, kousek od lykijského města Xanthos, leží na stejnojmenné říčce, směrem k přístavu Patara, posvátné město Létóon. Pod patronací Xanthu zde vzniklo náboženské centrum Lýků, tedy místo jejich společných poutí. Dodnes tam jsou vidět základy tří hlavních chrámů, zasvěcených Létó, Artemidě a Apollónovi, docela podobně jako na Délu. Dokonce pěkně vedle sebe. Problém ovšem je, že na maloasijské poměry to je místo relativně pozdní, s kultem doložitelným až v 7. století před n. l. A chrámy, jejichž zbytky tam vidíme, jsou mnohem mladší, protože byly přestavované. Ty, které na jejich místech stávaly před nimi, byly z 5. století před n. l.

 Souvisle číst: v typickém případě buď zpátky Oslava Apollónova narození nebo dál Kolem jezera a dál za ním
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY