Pithos

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování
 zkorigováno, vložit další fotky

Pithos je větší až hodně velká zásobnicová nádoba, někdy může být použita i jako pohřební. Objevují se např. na mínójské Krétě, pak jejím vlivem taky v Mykénách, resp. v dosahu achájské kultury. Nádoba může být zdobena malovaným dekorem nebo reliéfní výzdobou.

Jedním z typů kykladské orientalizující keramiky s reliéfy jsou v 7. století před n. l. velké „mélské“ nádoby, jejich reliéfní výzdoba bývá velice bohatá.

 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY