Thúkydidés VIII, 108, 4

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Thúkydidés, Dějiny VIII, 108, 4

Přeložil Václav Bahník

(...)

Když se Délští, které Athéňané při očišťování Délu vyhnali z jejich domova, usadili v Atramyttiu, Arsakes pod záminkou nepřátelství k někomu, jehož jméno tajil, vyzval nejlepší z nich k účasti na vojenském tažení a vzal je k sobě jako přátele a spojence. Pak vyčkal chvíli, kdy si připravovali snídani, dal je obstoupit svými vojáky a do jednoho pobít kopími.

ὄντων δὲ τῶν Πελοποννησίων ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ, Ἀντάνδριοι (εἰσὶ δὲ Αἰολῆς) παρακομισάμενοι ἐκ τῆς Ἀβύδου πεζῇ διὰ τῆς Ἴδης τοῦ ὄρους ὁπλίτας ἐσηγάγοντο ἐς τὴν πόλιν, ὑπὸ Ἀρσάκου τοῦ Πέρσου Τισσαφέρνους ὑπάρχου ἀδικούμενοι,

ὅσπερ καὶ Δηλίους τοὺς Ἀτραμύττιον κατοικήσαντας ὅτε ὑπ' Ἀθηναίων Δήλου καθάρσεως ἕνεκα ἀνέστησαν, ἔχθραν προσποιησάμενος ἄδηλον καὶ ἐπαγγείλας στρατιὰν αὐτῶν τοῖς βελτίστοις, ἐξαγαγὼν ὡς ἐπὶ φιλίᾳ καὶ ξυμμαχίᾳ, τηρήσας ἀριστοποιουμένους καὶ περιστήσας τοὺς ἑαυτοῦ κατηκόντισεν.

 Zpátky na obsah podkapitoly Délos vizuálně a literárně
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY