Agios Prodromos

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování

Svatý Jan Křtitel by sice mohl být řecky titulován Ióannés Baptistés, obvykle je však nazýván Agios Prodromos, tedy Svatý Předchůdce. Je to syn židovského kněze Zachariáše a svaté Alžběty, narozený půl roku před Ježíšem. Novozákonní text Evangelium podle Lukáše (1, 39–80) vypráví legendu o narození Jana Křtitele, včetně Mariiny návštěvy u těhotné Alžběty, kde Marie pronáší hymnus, který stal se součástí pravoslavné i katolické liturgie. Na Západě pod titulem Magnificat (Lk 1, 46-55), protože začíná slovy: „Velebí má duše pána.“ Lukášovo evangelium to uvozuje vyprávěním o předpovědi narození Jana Křtitele (1, 5-25). Text je u Lukáše symetrický s analogickými legendami o Ježíšovi: předpověď jeho narození (1, 26-38) a pak narození samotné (2, 1-20), vyprávěné s využitím předlohy tehdy módního textu Vergiliovy IV. Eklogy o pastýřích.

Jan Křtitel je pak u Lukáše (3, 1-22) pochopený jako poslední židovský prorok, jako asketa, který vyzývá k nápravě života. Jedním ze znaků toho nebo cestou k tomu je očištění člověka rituální koupelí, tedy křtem. Takový křest ještě není nábožensky specifický, může mít místo uvnitř judaismu i leckde jinde. Jan sám se prý považuje za pouhého předchůdce toho, kdo přichází, Ježíše. Ten se od něho nechává ve výše vyloženém smyslu slova pokřtít, přestože se Jan zdráhá a zdůrazňuje Ježíšovu nadřazenost. Nutno vědět, že název „křesťané“ (christianoi) nepochází od křtu, nýbrž od vztahu k Ježíšovi jakožto ke Kristu (Christos). Křesťanský křest je kromě rituálního očištění především identifikací s Kristem.

Jan Křtitel byl ve své době velice významnou náboženskou postavou, nakonec přišel o hlavu na příkaz krále Héroda, kvůli kritice jeho vlády i kvůli krutě navedené tanečnici, což podrobněji vypráví Evangelium podle Matouše (14, 1-12). Vztah Jana Křtitele a Ježíše je popisovaný i v ostatních evangeliích, samozřejmě ze strany stoupenců Ježíšových, zvláště významně v Evangeliu podle Jana (1, 19-34). Jan Evangelista, zvaný také Theolog, je samozřejmě jiný Jan.

Jan Křtitel byl pochopen především jako Předchůdce Krista. Působil uvnitř staršího náboženství, v daném případě židovského, avšak připravoval cestu novému, alespoň je tak chápaný z hlediska toho nového.

 Souvisle číst: třeba Pouť do jeskyně
 Zpátky na obsah podkapitoly Irakleia
 Zpátky na obsah kapitoly MALÉ KYKLADY
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY