Doba bronzová

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Starokykladské památky

Jako na většině kykladských ostrovů, je i na Paru silně zastoupena kykladská raná doba bronzová. Kykladských idolů ale uvidíme poměrně málo, protože většina z nich skončila v Athénách i jinde. Zůstalo zde několik nálezů z Plastiras na Paru.

Zato nádob, zvláště kamenných, je tu fůra a je mezi nimi řada velice pěkných kousků.

Zajímavá je i sbírka keramických nádob.

Místní vzácností je „kykladská pánvička“, jakási verze „mandaly“. Oproti jiným je poměrně vysoká a má zdobení vlnovkou i na bočním plášti. Uprostřed jsou soustředné kruhy s paprsky, snad Slunce?, kolem pětičetný ornament z vlnovky. Ve vnějším mezikruží osmičetná vlnovka.

Věcí je tu mnoho, obsáhlejší výběr ukazuje patřičný oddíl alba. (Některé z nich možná pocházejí také z blízkého ostrova Antiparu.)

Mínojský vliv

Střední doba bronzová je tu zastoupená památkami mínójského vlivu na Paru. Nějaké se našly, což na Kykladách není příliš obvyklé, samozřejmě krom Mélu a Théry.

Dokonce i těžké kusy. Například středně kykladský pithos s malovaným i rytým geometrickým dekorem, nález z prehistorické Parikie (z Kastra), z let 2000 až 1600 př. n. l. Archeologické muzeum na Paru, inv. 1410.

Další viz oddíl alba.

Achájská keramika

Z pozdní doby bronzové tu jsou výtvory řeckých Achájců, hlavně keramika z Koukounaries na severu ostrova Paru. Velké zdobené nádoby i tzv. třmínkové amfory, tedy menší nádoby, které mají hrdlo jinde než amfora má mít, protože to očekávané místo hrdla je využito jako držátko.

 Souvisle číst: Keramika geometrická až helénistická
 Zpátky na začátek podkapitoly Archeologické muzeum na Paru
 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY