Archeologický areál Fylakopi

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní areál Filakopi

Areál leží mezi obcemi Pachena a Fylakopi, kousek za pláží Papafragas. U vchodu do něj staví autobus z Plaka do Pollonie, ale skoro nikdo tam nevystupuje. Od vchodu uvidíme pahorek z rozsáhlým ruinovištěm, i z dálky jsou vidět zbytky mohutné mykénské hradby. Nálezy dokumentují osídlení po celou dobu bronzovou, přibližně v letech 3300 až 1100 před n. l., ale téměř všechny viditelné zbytky staveb pocházejí až z posledních dvou století existence tohoto města.

Hradby a vrchol pahorku

Nejstarší, tedy starokykladské osídlení se soustředilo na vrcholu návrší (blízko pozdějších mykénských hradeb), jenže právě ten byl dost poničený za II. světové války, neboť se tam opevnily jednotky Wehrmachtu. Navíc se tu už předtím dva tisíce let mohutně přestavovalo.

Svatyně a východní část areálu

Můžeme vystoupat k mykénské hradbě, ale zajímavější zbytky staveb jsou k vidění v jiné části areálu, víc vpravo, tedy východněji. Především je tu mykénská svatyně, měla snad dvě části, východní a západní. Colin Renfrew tam v letech 1974-7 znovu kopal a našel mnoho předmětů, tedy to nejlepší z mykénské sbírky, kterou jsme viděli v muzeu v Plaka na Mélu (viz oddíl alba).
Poněkud překvapuje, že ve svatyni se ještě v pozdní době bronzové vyskytovaly také obsidiánové nástroje. Rituál sice bývá konzervativní, jenže k achájským tradicím obsidián nepatří. Je to asi jediné starokykladské retro na Mélu konce pozdní doby bronzové.

Ošpagátkovaná cesta nás pustí pouze na vyhlídku nad svatyni. Z další vyhlídky vidíme, co zbylo z megara a z „Východní místnosti s pilířem“.

Helénistické sídliště Fylakopi

Mimo tento areál, západněji, bylo odkryté sídliště z helénistické doby. Jsou dva možné důvody k jeho návštěvě: Prvním je další pohled na mykénské hradby v hlavním areálu, druhým je romantická cesta na pláž Papafragas

Další fotky

Víc fotek areálu je v albu.

 Souvisle číst: Pláže od Fylakopi po Sarakiniko
 Zpátky na obsah kapitoly MÉLOS (Milos)
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY