Cesta na svatou horu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Od pramene i od jeskyně vypadá hora dost nepřístupně, leč opak je pravdou. (Cesta je bezpečná a snadná, ale pokud kdo nikdy nebyl v žádných horách, nechť radši jde z druhé strany, přes okrsek Dia Pastýřského.) Ještě kousek vystoupáme suchým korytem v ose původní cesty a pak nás pěšinka i hermovské kamínky („mužici“) vedou vlevo, na mírné úbočí hory. Postupně se zase stáčíme doprava, kdybychom to přehnali, tak se nám otevře pohled do propasti. Na plochém úbočí se napojíme na zřetelnější a mírnější cestu, po které pak půjdeme zpátky, a už zbývá jenom dostoupat na vrchol. Kolem skoro vždycky krouží ptáci, krkavci, sokol, někdy i velicí orli, občas supi (nebo orlosupové?), někdy potkáme kozy.

Ze severovýchodní strany je vrchol mírný, ale na opačnou stranu je sráz prudší – a rostou v něm velké Diovy duby. Diovy duby ve svahu jeho naxijské hory! Někdy je vrchol v mracích, zdola to vypadá jako roztomilá bílá čepička, ale na místě samém je pak zima a není mnoho vidět. Většinou tu však je důkladná vyhlídka. Jen hory Koronos na severu Naxu zabraňují, abychom viděli celé pobřeží Naxu panoramaticky. Při průměrném počasí vidíme kolem 25 ostrovů, pokud nepočítáme bezvýznamná skaliska v moři. Při dobré viditelnosti je to nejmíň dvojnásobek. Vidíme odtud opravdu celé Kyklady, ale zahlédneme i některé vysoké ostrovy Dodekanésu, někdy jsou prý vidět i hory maloasijského pobřeží. Vskutku božský pohled, ostrovy kolem vypadají mnohem líp než na Googlu! Zvlášť dobře jsou vidět celé Malé Kyklady, tulí se k Naxu jako kuřátka. Vládne jim tajemný a neobydlený Keros, na fotce je uprostřed, blíž před ním jsou obě Koufonisia, vlevo za ním vyčuhuje jižní část Amorgu. Kolem Blažených ostrovů bývá moře občas tak divoce rozbouřené, že to je patrné i z kilometrové výšky a na vzdálenost asi 20 km. A daleko na severozápadě je sotva rozeznatelný Délos, protože není dost vysoký a splývá z Rhéneiou; musíme ho hledat podle Mykonu, který bývá vidět velice dobře.

Hodí se mít u sebe přehlednou mapu Kyklad nebo Egeidy. Pak můžete kamarádům, kteří jsou tady poprvé, říkat: „Viděl jsi Mykonos, na jihu zase Théru (Santorini), tak to už seš světák!“ Božský výhled je totiž sice krásný, ale život na dotyčných místech nenahradí, pouze doplní. To platí i o „božské pozici“, na kterou si hrají někteří z teoretiků. Výhled z hory Zás je zkušenost naxijská, spíše než zkušenost těch viděných míst.

Ve starých časech se na vrchol nechodilo, takže tu nenajdeme žádné památky. Protože je doba nová, tak zde potkáme obvyklé náležitosti vrcholů, totiž patník a vrcholovou knihu. Zápisy jsou povětšinou německy, francouzsky, anglicky, řecky, holandsky, italsky a norsky. Protože k nové době patří i revitalizace lecčeho, čím žily doby mnohem starší, zažijeme občas i překvapení. Někdy nevíme, zda to je pokus o oběť Diovi, nebo vtipná recese. Jednou jsme na vrcholovém sloupku našli částečně oloupaný banán a vedle něho ukrojený kus cukrového melounu. Že by tu někdo provozoval terénní praktikum z religionistiky? Bylo to úplně čerstvé a my jsme nikoho neviděli, přestože jsme byli na vrcholu dost brzo. Ten novopohan nebo vtipálek si musel pořádně přivstat a jet nad Filoti autem, nebo musel mít zatraceně dobré nohy.

Fotky jsou v oddílu alba.

 Souvisle číst: Hranice okrsku Dia Pastýřského
 Zpátky na obsah podkapitoly Filoti pod horami a svatá hora Zás
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY