Posvátným okrskem

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Areál s řadou chrámů, pokladnic a dalších staveb prošel v průběhu antiky mnoha přestavbami, takže tady vidíme ruiny více staveb, než by mohly stát současně, protože některé sdílely stejné kameny. Naštěstí alespoň Apollónovy chrámy, Létóon a Lví terasa budily takový respekt, že nebyly často předělávané, takže můžeme rozsáhlé trosky těchto sakrálních staveb z archaické a klasické doby zřetelně vidět. Půjdeme starou procesní cestou, jenom občas z ní odbočíme, abychom si prohlédli nějaké zajímavosti, a zase se na ni vrátíme. Místy ovšem budeme šlapat po dnes už sotva viditelných zbytcích ještě starších posvátných staveb – a všude kolem budou trosky budov a všeho možného z pozdější antiky, protože v římské době zde bylo centrum dost velkého města.

Většina chrámů na Délu má žulové nebo granodioritové základy, občas taky z tvrdé břidlice, zatímco vlastní stavba je provedená z ušlechtilých mramorů. Stavby tím získávají nejen zajímavý vzhled, ale také pevnost a staticky výhodné nízké těžiště. Část žulových spodků byla zakryta mramorovými obklady, ale pěkná šedo-bílá kombinace se opakuje na podlahách a dalších detailech. V ostrém slunci působí nejen barevná kombinace, ale především odlišný lesk obou materiálů.

Nejprve si prohlédneme Dům Naxijských a trosky kolosálního kúra z Naxu, pak jednotlivé Apollónovy chrámy a pokladnice za nimi. Potom se vrátíme blíž k moři, k Artemísiu a k pozoruhodnostem v jeho okolí. Nakonec projdeme kolem chrámu Létó ke Lví aleji (terase), která nás dovede k jezeru narození Apollóna a Artemidy.

 Souvisle číst: Dům Naxijských
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY