Propylaje

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Propylaje jsou obvyklým architektonickým řešením vstupu na významná místa, například do vnitřního posvátného okrsku, do prostoru chrámů. Ty, jejichž zbytky vidíme na Délu, jsou athénským dílem z konce klasické doby. Stačí vystoupit po několika schodech, projít sloupovým průčelím, a jsme v posvátném okrsku. Vpravo u paty schodů však stojí hermovka, a není to hermovka ledajaká, nýbrž přímo hermovka Herma! Stylizovaná podoba tohoto boha střeží vstup do posvátného okrsku. Není až tak důležité, že tady teď stojí novodobá kopie, zatímco originál se vystavuje v místním muzeu. Viz Hermés Propylaios na Délu. Podstatné je, že Hermés zde stojí na rozhraní přípravné části posvátné cesty a chrámového okrsku, střeží tento předěl a provází každého poutníka.

Hermés vždycky dovede každého tam, kam je potřeba – vždyť je Psychopompos, tedy „Průvodce duší“ –, nakonec samozřejmě do Hádu. Je průvodcem všech lidí, strážcem všech cest i strážcem proměn horizontu, ať už při procházení kterékoli cesty, nebo v průběhu času. Miluje spletitost cest, soumrak a svítání. Navíc je to povedený Apollónův mladší bratříček, který mu prospívá tím, že provádí nevyzpytatelné veselé kousky: ukradl mu krávy; věnoval mu lyru, kterou vynalezl; chtěl mu ukrást luk a dokonce i zlato chrámu v Delfách – a tak dále, ale to by bylo vyprávění, které patří spíše na pohoří Kylléné, Hermovy rodné hory na Peloponésu. Teď snad už můžeme vstoupit do chrámového okrsku ostrova Délu.

 Souvisle číst: exkurz Hermés Propylaios na Délu nebo rovnou Posvátným okrskem
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY