Hermés Propylaios na Délu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání


Vchod do posvátného okrsku hlídala na Délu hermovka Herma Propylaia, postavená v letech 342 až 340 před n. l. Venku stojí novodobá kopie, originál je v místním muzeu. Je to pozdně klasická kopie Alkamenovy sochy Herma z ranější klasické doby (450 až 440 před n. l.), která stála na Akropoli v Athénách.

(V případě Herma je ovšem jakákoliv jistota vždy pouze relativní! Jeho původem si nebyli jisti ani bohové, když přišel na Olymp dožadovat se Dia, aby potvrdil, že je jeho potomkem, neboť o tomto Diovu záletu nevěděla dokonce ani Héra. Stav sochy zbavené pohlaví maně vypovídá o současném stavu naší kultury, která ctí jen neplodné obory Hermova působení.)

 Souvisle číst (na Délu): v typickém případě Posvátným okrskem
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na Sochy a reliéfy od klasické doby na Kykladách
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY