Chrámový ostrůvek Palatia

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Asi tři sta metrů severozápadně od přístavu stojí na ostrůvku Palatia zdálky viditelné torzo Apollónova chrámu. S ostrůvkem Palatia je město spojené molem z 6. století před n. l., ale od Lygdamových dob je mnohokrát přestavěné a nově upravené. Za koncem mola vpravo je na úpatí ostrůvku Palatia romantické místo pod Bakchovým mysem, které místní lidová tvořivost označila jako „Dionýsův přístav“. Od Apollónova chrámu uvidíme velkou část Chóry a také svatou horu Zás.

Vedle velké Apollónovy svatyně je na Palatii ještě Bakchův mys s Ariadniným kultovním okrskem, neboť podle většinové verze příběhu odtud skočila do moře. To vše je v místech, kde nejspíš bývala starokykladská akropole nebo svatyně a později, v 9. století před n. l., tu bylo deponováno množství keramiky v geometrickém stylu. V raně byzantské době zde stavěli křesťanský chrám. Ostrůvek je tedy sakrálním prostorem nejméně tří náboženství. Navíc sem v nové době chodí i ateisté, je to prostor nábožensky vzato velice otevřený. Nejlepším výrazem této otevřenosti jsou obrovská vrata chrámu, jsou prázdná. Jenom je škoda, že od začátku našeho století je kvůli přemíře turistů chrám už decentně ohrazený provázky, aby ho nerozdupali. Ve svých průvodcích totiž mají doporučeno, aby od chrámu koukali na západ slunce. Viz exkurz Obřady turistů.

Další fotky viz album.

 Souvisle číst: Apollónův nejotevřenější chrám
 Zpátky na obsah podkapitoly Chóra Naxijských
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY