Iónové a Dórové na Kykladách

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Dlouho po achájské kolonizaci Kyklad a téměř bezprostředně po krátké přítomnosti řeckých Aiólů přicházejí na Kyklady Iónové, nejspíš kolem roku 1025 před n. l. Jsou to původně obyvatelé Attiky a vůbec východní části řecké pevniny, kteří masově migrují přes Kyklady na západní pobřeží malé Asie, jemuž se od té doby říká Iónie. Většina Kykladský ostrovů je od té doby iónská, a až na několik výjimek odtud potomky iónských přistěhovalců dodnes nikdo nevyhnal. Jsou však i ostrovy, kam místo iónské vlny dorazila migrační vlna řeckého kmene Dórů, která dorazila až na Krétu, např. Mélos (Milos) a Théra (Santorini).

Teď nás budou zajímat výtvarné projevy řecké antiky, která se formuje po tzv. temných stoletích. „Temno“ na Kykladách panuje v 11. a 10. století před n. l. Pak se objevuje tzv. geometrický styl, bohatě doložený v 9. a 8. století před n. l. Následuje řecká archaická doba v užším smyslu slova, která končí v raném 5. století před n. l. V období geometrického stylu a zvláště v archaické době představují Kyklady jeden z vrcholů celé řecké kultury. Pozdní 6. století před n . l. je tady skutečnou zlatou dobu, na většině ostrovů.

Výtvarné styly na Kykladách sledují vývoj v celé řecké oblasti, vznikají tady však i speciality, a některé odtud ovlivňují celek egejské kultury. Athénské a panhelénské poutě na Délos zase přinášejí to nejlepší z jiných řeckých oblastí – a naopak sláva kykladských mramorů i sochařských škol vede k exportu materiálu, soch i umělců na řeckou pevninu, nejvíc z Paru, Naxu, Mélu a Sifnu do Delf a do Athén, což se plně uplatní ještě později, v klasické době.

Rámcový přehled řeckých antických památek Kyklad ukazuje album Řecké Kyklady.

 Souvisle číst: Archaické sochařství na Kykladách
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY