V okolí Parikie

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

V blízkém okolí hlavního města ostrova se nachází několik památečností:


Archilochova jeskyně
Parské Délion
Apollón Pýthijský a Asklépion
Tres Ekklesies


 Pokračovat v souvislém čtení: Archilochova jeskyně
 Zpátky na obsah kapitoly PAROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY