Klasické sochy a reliéfy

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Mezi plastikami z Délu řecké klasické doby vyniká sousoší, které jsme si ukazovali už u Apollónova chrámu Athéňanů. Alkamenova athénská práce z let 421 až 417 před n. l. zobrazuje únos athénské princezny Oreithye. Tady si je připomeneme i s pohledem na část sálu.

Je tu i další lev z Artemísia, tentokrát raně klasický, a torzo votivního reliéfu s prosbou k Artemidě.

Určitou zvláštností je hermovka Herma, která na Délu stála u Propylají. Na místě samém dnes stojí novodobá kopie, zatímco původní socha je v délském muzeu. Ta „původní socha“ je sama také kopie, ovšem vytvořená koncem klasické doby podle Alkamenovy sochy z rané klasické doby, která stála na Akropoli v Athénách. K dovršení všeho bylo toto Alkamenovo dílo záměrně archaizující, napodobovalo starší téma i styl. Viz Hermés Propylaios na Délu.

A to je z klasiky na Délu už skoro všechno.

Fotky jsou v oddíle alba.

 Souvisle číst: Helénistická a římská doba
 Zpátky na obsah podkapitoly Muzeum na Délu
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY