Ostatní na Théře a v okolí

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Bohužel jsem nenavštívil slibně starobyle vyhlížející městečko Emporeio (Emborio) ve vnitrozemí jižní části ostrova (viz kategorie na Wikimedia Commons). Východně od něj je taky pobřežní ves Perissa. Tato větší vesnice není jen východiskem pěší trasy nahoru na Dórskou Théru. Je tam i římské héróon, prý na dvorku kostela Svatého Kříže. Kus od vsi je stará bazilika Ag. Irini, podle níž se teď ostrov jmenuje! Viz oddíly alba.Dál na jihu, v oblasti Exomytis, je několik skalních hrobek. Na fotkách z dálky vypadají tuze starobyle, leč zblízka je vidět, že jsou z pozdější antiky. Zajímavé jsou tím, že znázorněné průčelí chrámu je ryté do skály, ne stavěné. To je běžnější (a taky mnohem líp udělané) spíše v maloasijské Lýkii, tedy v kultuře pouze ovlivněné Řeky, nebo v římském Orientu.

Na Théře je taky řada jeskynních kostelů, např. Zoodochos Pigi na odbočce poblíž vrcholu silničky z Kamari k Dórské Théře.

Na různých místech ostrova se pořádá vícero folklorních a náboženských slavností, o nichž mi není jasné, nakolik jsou míněné pro turistickou klientelu, nakolik jde o povyražení spíše pro athénské hosty o Velikonocích a nakolik jsou opravdově upřímné. Všechno z toho je tady možné.

Kdo má „zajištěné finanční zázemí“, může navštívit ochutnávky thérských vín, je však moudré vyhnout se davovým scénám, které ohrožují nejen náladu, ale i kvalitu nabídky.

Kdo oblibuje sopky, může výletní lodí vyrazit ke kráteru.

Ostrůvky Christiani s nálezy pěkné keramiky z konce rané doby bronzové jsou mimo dosah obyčejných suchozemců.

 Pokračovat v souvislém čtení: Therasia (Thirasia)
 Zpátky na obsah kapitoly THÉRA (Santorini)
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY