Kulturní historie Kyklad

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Ve zbytku této úvodní kapitoly chci představit, jak jednotlivé kulturní epochy, strukturované podle nově příchozích obyvatel Kyklad, postupně vytvořily nevídané bohatství vzájemně se vrstvících stylů – a také bohatství různých uměleckých žánrů.
Bude to v rozsahu od neolitu po renesanci, tematicky od nádob a nástrojů přes stavby po keramiku, ale také lyriku a možná málem i filosofii.

Na koho je taková přemíra údajů moc, může to považovat za svého druhu exkurz (poněkud přebujelý a strukturovaný) a přeskočit na začátek kapitoly Délos.
Ostatně, kdykoli se sem může vrátit.

 Souvisle číst: Původní obyvatelé Kyklad nebo rovnou na DÉLOS.
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY