Muzeum hornictví

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Muzeum Hornictví na Mélu je umístěno v moderní budově na nábřeží v Adamas, směrem k letišti a k Zefyrii. Oficiální název instituce je Milos Mining Museum a spravuje ji nadace firmy S&B Industrial Minerals S. A., která se na Mélu zabývá těžbou barya. V přízemí a venku kolem muzea uvidíme přibližně to, co očekáváme, tedy důlní stroje a hornické náčiní z 1. poloviny 20. století. V patře nás však očekávají poklady! Nejmíň půlku patra zabírá naprosto unikátní kolekce obsidiánu ze sbírky, kterou věnoval kyrios Zafiris Vaos. Zbytek je věnován různým minerálům ostrova a několika antickým artefaktům, které souvisí s dávnou místní těžbu.

Sbírka obsidiánu velice názorně ukazuje jednotlivé stupně výroby obsidiánových nástrojů, počínaje přírodním kamenem a konče hotovými výrobky. To všechno představuje na původních nálezech! Doplněno je několik rekonstrukcí složitějších nástrojů, kde nově dodaná je pouze jejich dřevěná část, zatímco obsidiánové hroty nebo čepele jsou originální, tedy z neolitu a z rané doby bronzové. Většina toho je obsidián z nedalekého pahorku Nychia, nalezený ve zpracované formě v okolí, ve Fylakopi i jinde. Je tady však i obsidián z naleziště Demenegaki na východě Mélu a menší ukázky z jiných nalezišť, včetně třeba Antiparu nebo maloasijské Kappadokie.

Z řecké antiky se vystavuje slitek síry, určený na export do Athén, – a hlavně mlýnské kameny, neboť jejich produkcí byl díky výskytu vhodného kamene Mélos také slavný. Nechybí ani velký fragment antického nástroje na drcení rudy, tedy mlýna hornického nebo metalurgického. K tomu zajímavé přírodniny, ponejvíce minerály, ale také několik fosílií.

Muzeum a jeho mateřská korporace provozují na Mélu také další aktivity. Postarali se o značení několika cest po ostrově, některé jsou pojmenované podle minerálů, ale jsou zajímavé i z jiných hledisek než jen čistě geologických. Především si tu však lze objednat výlet autem na dost vzdálená geologicky pozoruhodná místa na ostrově, a to s výkladem, včetně zastávky u dalších zajímavých míst, třeba u špatně dostupných památek po cestě. Nabídka k výběru je poměrně pestrá, my si vybrali bývalé sirné doly (viz Výlet do sirných dolů). Něco to sice stojí, leč musí to být mocně dotované, protože je to míň než za taxík na podobnou vzdálenost. Za obsidiánem jsme se na pahorek Nychia vypravili sami, značenou „Geologickou cestou“, pěšky.

Víc fotek je v albu.

Na webu muzea je kromě popisu expozic také nabídka výletů, včetně mapek a geologických nebo historických informací (anglicky a řecky). [1]

 Souvisle číst: Pahorek Nychia
 Zpátky na obsah kapitoly MÉLOS (Milos)
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY