Klíč k určování kykladských idolů

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 info - Stránka bez jednoznačného pokračování

Znalci třídí kykladské figurky podle různých hledisek, většinou ne na mužské a ženské, stojící a sedící, jak jsme to orientačně učinili v našem popisu. Při nálezech mimo Kyklady napřed rozhodnou, zda jde o „figurku kykladského typu“, nebo o jinou, viz info Idoly podobné kykladským. Figurky kykladského typu pak určují podle několika rozlišovacích klíčů.

Často popularizované je hledisko kategorizace kykladských idolů podle „kanonicity“. Zdá se být totiž prosté: ty s rukama založenýma v pase tak, že pravá ruka je níže než levá, jsou kanonické, ostatní ne. Pro nejčastější typy figur to opravdu takhle funguje a navíc to odpovídá epoše EC II (vrchol kykladské rané doby bronzové, 2800 – 2300 před n. l.). Je to ale složitější, protože do téže kategorie spadnou i zcela jinak koncipované figury, například hudebníků.
Ty „nekanonické“ pak buď zůstanou zařazené jen takto, nebo je rozdělíme na „prekanonické“, většinou opravdu starší, ze samého začátku doby bronzové (foto) – a na „postkanonické“, často až z konce kykladské rané doby bronzové (2300 až 2000 před n. l.).

Opravdu znalecké rozlišování ovšem vypadá ještě jinak, neboť se řídí mnoha detaily i celkovým stylem, navíc zohledňuje jednotlivé vývojové linie kykladské kultury v závislosti na místech i čase. Těm jednotlivým liniím se říká skupiny (groups) nebo fáze, nebo kultury – a zahrnují i jiné artefakty než jenom idoly, třeba nádoby a nářadí.
Idoly samotné se však třídí ještě podrobněji, a to podle tzv. variet. Variety i skupiny se přitom pojmenovávají podle hlavních nálezových míst (eponymů), i když část artefaktů pochází taky odjinud. Za tímto členěním je představa, že starokykladská kultura doby bronzové je konglomerát různých kulturních typů (tedy „skupin“, „fází“), vázaných vždy na jedno nebo i více míst, v určitém časovém rozpětí, a že v mnohých z nich se dají rozlišit jemnější větve, v případě figurek „variety“. Viz info Kykladské idoly podle variet.

(V tomto vyprávění se snažím řídit terminologií, kterou od roku 1965 do současnosti postupně zavedl Colin Renfrew, tedy Lord Renfrew of Kaimsthorn, a která je dost široce akceptovaná. Viz Colin Renfrew: The Emergence of Civilisation, Oxford- Oakville 2011 (Oxbow Books, volně na webu). Viz také The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean, edited by Eric H. Cline, 2010.)

 Souvisle číst: info Kykladské idoly podle variet, nebo rovnou na Kamenné nádoby
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY