Délos doby bronzové

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Nejstarší nálezy z Délu se vystavují v sálku hned vpravo od vchodu. Bohužel je už léta zavřený, ale úplně nejstarší věci jsou naštěstí na kraji, takže aspoň na ně trochu vidět je.
(Roku 2017 už ani to neplatilo, tento sál je vystěhovaný, asi připravený k rekonstrukci.)
Je to malý sál hned vpravo od vchodu, v plánku muzea je označený „VIII“ = „Třetí západní galerie“.

Kykladská raná doba bronzová

Z rané doby bronzové je zde starokyklaďácká kamenná nádoba, o které jsme už mluvili na vrcholu Kynthu. Patřila tam k raně kykladskému sídla nebo svatyni. Pyxis z rané doby bronzové (EC II, kolem 2400 před n.l.) je zdobená rýhováním. Na popisce Archeologického muzea na Délu nese označní Pyxis 418.

Kykladský idol z hrobu na Délu se nevystavuje tady, ale v Berlíně.

Střední doba bronzová, tedy mínojská vrstva, není ničím zastoupena.

Achájská pozdní doba bronzová

Z pozdní doby bronzové tu jsou achájské věci. Např. nádoby z hrobu panen hyperborejských (další foto) a slonovinové řezby z okolí Artemísia (další).

Rámcový obraz o chrámových pokladech, hlavně Artemísia, dává skříň s drobnými plastikami (foto), většinou z pozdní doby bronzové, z 14. a 13. století před n. l. Z téže doby tu jsou i fragmenty keramiky a bronzových zbraní (foto).

 Souvisle číst: Řecký geometrický styl
 Zpátky na obsah podkapitoly Muzeum na Délu
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY