Thúkydidés V, 1, 1

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Thúkydidés, Dějiny V, 1, 1

Přeložil Václav Bahník

V příštím létě smlouva o zastavení nepřátelství sjednaná na jeden rok vypršela v době pýthijských her, a během tohoto příměří vyhnali Athéňané Délské z Délu, protože soudili, že v důsledku nějaké dávné viny nejsou čistí, a přesto jsou zasvěceni bohu, a že proto něco chybí oné očistě; o níž jsem se zmínil dříve: tenkrát věřili, že učinili vše, co bylo třeba, když odstranili rakve s nebožtíky. Délští se pak usadili v Asii v Atramyttiu, které jim dal Farnakés, jak kdo chtěl.

Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους αἱ μὲν ἐνιαύσιοι σπονδαὶ διελέλυντο μέχρι Πυθίων, καὶ ἐν τῇ ἐκεχειρίᾳ Ἀθηναῖοι Δηλίους ἀνέστησαν ἐκ Δήλου, ἡγησάμενοι κατὰ παλαιάν τινα αἰτίαν οὐ καθαροὺς ὄντας ἱερῶσθαι, καὶ ἅμα ἐλλιπὲς σφίσιν εἶναι τοῦτο τῆς καθάρσεως, ᾗ πρότερόν μοι δεδήλωται ὡς ἀνελόντες τὰς θήκας τῶν τεθνεώτων ὀρθῶς ἐνόμισαν ποιῆσαι. καὶ οἱ μὲν Δήλιοι Ἀτραμύττιον Φαρνάκου δόντος αὐτοῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ ᾤκησαν, οὕτως ὡς ἕκαστος ὥρμητο.

 Zpátky na obsah podkapitoly Délos vizuálně a literárně
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY