Archeologické muzeum v Chóře Amorgu

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání


Archeologické muzeum na Amorgu je oficiálně vzato pouhou „kolekcí“ (Archaeological Collection of Amorgos).

Sídlí v bývalém panském domu Gavras, který byl v raném 16. století postaven ve stylu benátské architektury, na hlavní ulici v Chóře Amorgu. Na terase před vchodem je lapidárium s torzy soch a stavebních článků z pozdější antiky.

Uvnitř potkáme věci od geometrické doby do konce antiky. Nic světoborného, ale milá ukázka sídelní kontinuity a antické slávy dnešních roztomilých děr na Amorgu. Některé nálezy si ukážeme až při místech samých.

Nabízím taky album muzea.

Ty nejlepší věci z Amorgu se ovšem vystavují v Athénách, Berlíně, Oxfordu, Los Angeles... Výběr z nich si brzy ukážeme.

Hlavní místnost


Vystavují se tu pouze místní nálezy z Amorgu.

Jenom část je z archeologických výkopů, část je z různých náhodných nálezů.

(V září 2018 se zde už smělo fotografovat.)

Geometrická keramika


Řecká proto-geometrická nebo raně geometrická keramika.

Archaické plastiky


Dolní část mužské postavy. Místní dolomit, 540-530 před n. l. Má dlouhý chitón (tuniku) a himation (plášť). Použití místního kamene je příznačné, důmyslné zpracování je pravděpodobně díle sochařem ze Samu, silně ovlivněným uměním Mílétu. Podobné oděvy jsou obvyklé v jónských městech Malé Asie, na Samu a v koloniích těchto měst, stejně jako v celé oblasti pod iónským vlivem. Nalezeno u kostela Ag. Eirene u Lefkes na Amorgu, nedaleko oblasti Minoa. Archeologická kolekce na Amorgu, inv. č. 218.


Erodované torzo menšího kúra. Práce sochaře z Paru, mramor, 540 až 530 před n. l. V Chóře Amorgu je nalezl pan Simos Giannakos. Archeologická kolekce na Amorgu, inv. č. 66.


Dolní část mramorové pohřební stély s reliéfní výzdobou. Práce sochaře z Paru, pozdní archaická doba, 500-490 před n. l. Do roku 1993 stála ve zdi domu rodiny Kovaios v Katapole, přístavu Minoa. Archeologická kolekce na Amorgu, inv. č. A 94 / K 1.

Klasické plastiky


Palmety (alias anthémia):

Horní část pohřební stély. Pod anthémiem je reliéf mladého muže, který ctí mrtvého. Mramor, 470-460 před n. l. Práce sochaře z Paru. Byla nalezena nedaleko Chóry Amorgu, v širším okolí oblasti Minoa. Archeologická kolekce na Amorgu, inv. č. 13.

Mramorové anthémion z pohřební stély Práce sochaře z Paru, 470-460 před n. l. Byla zapuštěna do zdi kostela Ag. Eirini u osady Stroubos nedaleko Lagady. Archeologická kolekce na Amorgu, inv. č. A 85 / Ai 1.

Monumentální mramorové anthémion tvaru lyry, tzv. samský typ. Mola to být koncovka monumentální pohřební stély nebo architektonického článku oltáře či menšího chrámu. Práce sochaře z Paru, 470-460 před n. l. Našel Antonios G. Mavros v kostele Agioi Pantes v Chóře Amorgu. Archeologická kolekce na Amorgu, inv. č. 39.

Mramorová palmeta, zakončení pohřební stély. Výtečná práce sochařské dílny na Paru, 470-460 před n. l. Nalezl E. Despotidis, hlídač areálu na pahorku Minoa, povrchový nález. Archeologická kolekce na Amorgu, inv. č. 109.

Ptolemaiovská éra


Nálezy z Arkesini ptolemaiovské doby. (Není však jasné, zda údaj „Arkesini“ míní okolí stejnojmenné vsi, kde stojí např. helénistická věž, nebo významnější archeologickou lokalitu na místě antické města Arkesiné, novořecky psáno Arkesini.)


Hlava se zkroucenými pletenci vlasů může zobrazovat zbožštěnou ptolemaiovskou královnu. styl účesu asociuje bohyni Ísis. Nález z Arkesini, mramor, 3. nebo 2. století před n. l.


Socha dívky(?) je nejspíš prací místní sochařské dílny na Amorgu. Nález z Arkesini, mramor, 2. století před n. l.


Řezby ze slonoviny: (kosmetické) náčiní z pozdní ptolemaiovské doby.

Vedlejší místnost


Povětšině plastiky z římské doby.

Lapidárium pod terasou Pokračovat v souvislém čtení: Nálezy z Amorgu vystavované jinde
 Zpátky na obsah kapitoly AMORGOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY