AM Mykonos klasická a dál

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 zkorigováno, vložit ještě další fotky

Červenofigurová keramika klasické doby

V muzeu na Mykonu je na kykladské poměry poměrně dost keramiky s červenofigurovou malbou. Vévodí jim klasická malba Dionýsa a mainady na menší amfoře, opět import z Athén. Vytvořil ji velice slavný vázový malíř, jehož díla patří k ozdobám řady světových muzeí, zvaný dnes Shuvalov Painter. On se tak nejmenoval, jen se na něho přeneslo jméno ruského sběratele Ivana Ivanoviče Šuvalova z 18. století.

Za zmínku stojí i raně klasičtí atleti na spodní straně poháru a zobrazení symposia mladíků na vnitřním dně picí misky.

Kuriozitou je červenofigurová malba mladíka s nechtěně deformovanými proporcemi. Měl být půvabný, leč chybička se tenkrát vloudila, snad při práci s „pantografem“, tedy s překreslovacím strojkem.

Pozdější antika

Zastoupena je také pozdější antika. Římské sklo a další věci jsme už probírali při zmínce o hrobu kněžky Filó na ostrově Rhéneia.

Blízko vchodu ovšem stojí kopie klasické attické sochy Hérakla, vytvořená v římské době a nalezená na Mykonu, snad v okolí Kastra. Možná poměrně blízko místa nálezu se dnes nachází ještě dokonalejší podoba héroa.

Lapidárium

Archeologické muzeum na Mykonu má velice příjemné a pomerně rozsáhlé lapidárium. Vystavují se zde torza soch a náhrobků z římské doby.

 Souvisle číst: Další zajímavosti ostrova Mykonu
 Zpátky na Archeologické muzeum na Mykonu
 Zpátky na obsah kapitoly MYKONOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY