Nálezy z Keru

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Co jsme už viděli na Naxu

V Archeologickém muzeu v Naxijské Chóře jsme viděli impozantní kykladský idol z Keru i spoustu dalších věcí.

Velké idoly z Keru

Z Keru prý pocházejí nejkrásnější a taky největší kykladské idoly – alespoň místem svého nálezu, mohly sem totiž být už v rané době bronzové přivážené při poutích. Na ostatních ostrovech Malých Kyklad se idoly sice nacházejí, dokonce pěkné, ačkoli jde o místa hodně malá a „ztracená“ ve struktuře kykladské ostrovní krajiny, ale není jich odtud moc. Kvantem nálezů se s Kerem může poměřovat leda Naxos, Paros a Syros, jenže to jsou nesrovnatelně větší a úrodnější ostrovy, Naxos a Paros navíc disponují vynikajícím materiálem. Výjimkou je ovšem řada krásných nálezů na ostrově Amorgos.

Dokonce se zdá, že velikost idolů roste směrem ke Keru, skoro jako velikost krabů směrem k oceánu. Goulandrisovo Muzeum kykladského umění v Athénách se může pochlubit nádhernou ženskou figurou kanonického typu z let 2800 až 2300 před n. l., vysokou 140 cm, nalezenou nejspíš na Keru. Vypadá jako prototyp kanonické formy kykladského idolu!

Zvláštní idoly z Keru

Bohatství nálezů z Keru však dává dost prostoru také zvláštním formám kykladských idolů z téže doby. Například sedící hudebník! Muž sedí na židli a hraje na lyru nebo podobný nástroj. A taky hráč na dvojitou flétnu. Hodně se jich vystavuje mimo Řecko, v Evropě i v USA. Je ovšem otáztkou, jestli to vše pochází opravdu z Keru.

Ke zvláštnostem idolů z Keru možná patří také figurky, vyrobené v jednom kuse s podstavcem, takže určitě stály. Najdeme je např. v Archeologickém muzeu v Naxijské Chóře. [1]

Unikátní kamenné nádoby z Keru

Vedle idolů se na Keru našlo také mnoho nejrůznějších nádob z téže doby, kamenných i keramických. Dokonce i nádoby, jejichž funkce těžko mohla být jiná než rituální. Mezi nimi vyniká zvláštní typ nádoby, známé v několika exemplářích, které se nazývají „nádoba s holuby“ nebo „plochá mísa s ptáky“. Větší nádoba kruhového tvaru má ploché dno, z něhož vystupují drobné figurky ptáků, obvod je nízký a úzký, všechno je z jednoho kusu mramoru. Jediný úplný kousek vystavuje Goulandrisovo Muzeum kykladského umění v Athénách. Má průměr 39 cm, našel se asi na Keru, možná u Kavos–Daskalio.

Určitě z Keru pocházejí fragmenty další, odlišné tím, že figurky jsou ve dvou řadách protínajících se ve tvaru kříže, vystavuje Archeologické muzeum v Naxijské Chóře [2], [3].

Nářadí a keramika z Keru

Na Keru se našlo i něco nářadí, hlavně mramorové palety a obsidiánová ostří, ale také bronzové nářadí. Dokonce odtud pochází i několik střepů malované keramiky. (Nevím však o žádném nálezu kykladských "pánviček".)

O konkrétním účelu a způsobu používání všech těchto artefaktů se můžeme jenom dohadovat, leccos nám však napoví právě tajemný Keros.

Mnohem víc fotek nálezů z Keru je v oddílech alba Keros.

 Souvisle číst: Poklad fragmentů kykladských idolů
 Zpátky na obsah podkapitoly Keros
 Zpátky na obsah kapitoly MALÉ KYKLADY
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY