Kykladská orientalizující keramika

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

„Kykladská orientalizující keramika“ je přesnější název pro tvz. „mélské vázy“, protože většina z nich je i z jiných kykladských ostrovů než z Mélu. Jde o specifickou ostrovní verzi „krásné“ neboli „orientalizující“ keramiky, kterou jinak známe jako iónský vliv (z řeckých obcí v Malé Asii) v Korintu a v Athénách. Na Kykladách, které jsou spojnicí mezi Korintem a Iónií, je tedy očekávatelná. Vrcholná produkce pochází z Paru, Naxu a Mélu, ze 7. století před n. l. Je to velice elegantní záležitost.

Hojně zobrazuje zvířata, častěji reálná než bájná, dokonce i v pohybu. Zajímavá stylizace vytváří dojem jakéhosi ráje. Zvláště oblíbenými zvířaty jsou kozorožec, ten někdy i ve dvojici kolem jakéhosi stromu nebo geometrického znaku, lev, jelen a koloušek. Zobrazují se však i postavy bohů nebo lidí. Typicky ostrovním tématem je třeba hlava dívky s velice zvýrazněnýma očima a s dlouhou náušnicí, zakotvenou také ve tváři, malovaná v profilu. Postavy zvířat nebo lidí jsou obklopené geometrickými symboly – ponejvíce stylizovanými sluníčky, dvojitými spirálami, svastikami a jinými kříži všech typů – a silně stylizovanými rostlinami.

Nejlepší sbírku malované keramiky mélského stylu najdeme v Muzeu na Délu, další jsou hlavně na Paru, Mykonu, ale samozřejmě taky v Athénách a leckde po světě.

Kromě malované keramiky máme také „mélský styl“ váz zdobených reliéfy. Ty se dělaly na řadě kykladských ostrovů (Naxos, Paros, Ténos, Mélos) a také se vyvážely na pevninu. Většinou jde o velký pithos. Reliéfy občas zobrazují mytologické scény.

Něco jiného jsou destičkovité „mélské reliéfy“, které se dělaly opravdu na Mélu od počátku klasické doby do athénského vyplenění Mélu roku 416 před n. l.

Viz oddíl alba Kykladská orientalizující keramika.

 Souvisle číst: Černofigurová keramika
 Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY