Kudy půjdeme

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 zkorigováno, vložit fotky

Prohlédnout si na Délu všechno – a ještě si to užít aspoň trochu v klidu – není za jednu návštěvu možné, i když přijíždíme hned ráno. A to je z celé plochy ostrova hustě prostavěná jenom část. Navíc tu bývá kvantum lidí, povětšině bohužel zhola neorientovaných. Při jednodenní návštěvě se poutník musí omezit na hlavní linii Posvátné cesty k chrámům a jezeru, část muzea, horu Kynthos a jeskyni. To se při dobré kondici a troše štěstí nechá zvládnout slušným způsobem. Ve virtuálním prostoru textu a fotografií nám však nehrozí zavírací hodina ani úpal nebo vyčerpávající vítr, takže si můžeme počínat nevázaněji. (Raději neříkám „svobodněji“, neboť to je výraz reálného a nikoli virtuálního světa.) Rámcový přehled lokalit na Délu i s nálezy z nich nabízí album Délos archeologický. [1] Pokud by kdo toužil po chronologickém rozčlenění podle jednotlivých epoch, najde je v albu Délos chronologicky. [2] Podrobný plánek jednotlivých míst na Délu je k dispozici na stránkách řeckého Ministerstva kultury (anglicky a řecky, vždy po rozkliknutí čísla jednotlivé délské památky) Odysseus. [3] Řadu údajů nabízí také The Princeton Encyklopedia of Classical sites na webu Perseus. [4]

Napřed se porozhlédneme po okolí přístavu, kde potkáme spíš pozdější antiku (většinou 2. století př. l.) a pak se vydáme Posvátnou cestou ke strážci vnitřního prahu chrámového okrsku, k Hermovi. (Viz Od přístavu k propylajím.)

Kolem Naxijského domu přijdeme k chrámům Apollóna, pak k Artemísiu a k chrámu bohyně Létó. Kolem jsou další památky, jak sakrální, tak i pokladnice a jakási vyslanectví různých řeckých obcí. Cestou si budeme všímat nejen viditelných zbytků staveb, ale také věcí, které se v nich našly. (Viz Posvátným okrskem.) Potom nás procesní cesta vede kolem archaické Lví terasy k jezeru narození Krásných dětí. Tam bude příležitost okomentovat dva antické náboženské texty, opěvující Apollóna. (Viz Oslava Apollónova narození.)

Když už budeme u jezera – přiznejme si, že už je vysušené – můžeme si prohlédnout i trochu odlehlejší a většinou mladší části Délu, třeba čtvrť Poseidoniastů z Bejrútu, obě palaistry a stadion, nebo Dům u jezera a jeho památky – a především staré Archégesion. (Viz Kolem jezera a dál za ním.)

Potom se vrátíme před jezero a přes italskou agoru se kolem fontány Minoa vydáme k Dionýsovu chrámu, jehož falická terasa vyčnívá přes Italskou agoru. V reálném čase by nejspíš bylo rozumné vydat se tudy hned po projití hlavních částí posvátného okrsku. (Viz Italská agora, fontána Minoa a Dionýsův chrám.)

Kdo by se nechtěl trmácet do „horské“ části ostrova, mohl by jít od Dionýsova chrámu rovnou do muzea, protože to je hned nad ním. My se však napřed vydáme ke svaté hoře. Cestou potkáme řadu chrámů, z nichž nejvýznamnější bude Héřin. (Viz Na svatou horu, k jeskyni a divadlu.) Schody nás přivedou na vrchol Kynthu. Spatříme přírodní obětní „mísečky“, navštívíme zbytky chrámů na vrcholu a rozhlédneme se po okolních kykladských ostrovech. (Viz Svatá hora Kynthos.) K posvátné jeskyni bychom mohli jít už při cestě nahoru, nebo místo ní, ale my si ji prohlédneme až teď. (Viz Jeskyně.) Zpátky jdeme „horem“. Ocitneme se napřed u vil nad divadlem, navštívíme divadlo, prohlédneme si ulice s honosnými římskými domy s mozaikami a freskami. A jdeme zpátky, dolů k přístavu. (Viz Divadelní čtvrť.)

Muzeum si v našem uspořádání necháváme na závěr, což by v reálu byla zacházka. Řadu jeho exponátů si ukazujeme už při popisu míst, na kterých se našly, takže v muzeu nám zbyde „jenom“ prohlídka toho, jak to tam mají pěkně uspořádané, rekapitulace a také nálezy, u nichž nevíme, ze kterých míst Délu pochází. (Viz Muzeum na Délu.)

Ještě se musím přiznat, že mám s řadou míst na Délu opakovaně problém: Kdejaká prkotina tady vypadá fotogenicky, ale nejposvátnější chrámy se nějak nechtějí nechat fotografovat. Vycházejí na fotkách mnohem míň zajímavě než v reálu, možná jenom neumím zachycovat genia loci, ale jak můžu čarovat rychle (kdyby aspoň na počkání) a v davu?

Takže: Foibe anax Apollón, chaire – Zářivý vládče, Apollóne, budiž pozdraven!

 Souvisle číst: Od přístavu k propylajím
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY