Od přístavu k propylajím

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Tak jsme zdárně na Délu. Přístav pro poutníky stával velice blízko dnešního mola, nákladní (obchodní) přístav byl kousek vedle. Vcházíme do prostor, kde poutníci mají příležitost k odpočinku po cestě, nebo k soustředění před prohlídkou. V antice k tomu sloužila kdejaká stoa, hexedra a podobné stavby. Kousek vedle stály také správní budovy. Posvátná cesta nás přivede k propylajím, kde nás očekává Hermés, průvodce a strážce každé cesty.

Některé theórie byly ovšem ještě přísnější, přistávaly na maličkém ostrůvku Hekaté a do centra posvátného prostoru se prý dostávaly po provazovém mostě, postaveném jen pro tuto jedinečnou příležitost.

Agora Kompetalistů

Ve 2. století před n. l. byla naopak přímo u mola posvátného přístavu postavená obchodní Agora Kompetalistů, tedy náměstí pojmenované po jakési obchodní společnosti, a posvátná cesta pak začínala teprve vlevo za ním. Na tomto náměstí zůstaly i dva oltáře zasvěcené Hermovi, tedy bohu, jehož nižší dimenze jsou spjaté s obchodem, financemi, podvody a zlodějnou.

Agora Délských, Prytaneion

Kousek dál do vnitrozemí je oblast správních budov, prostor Agory Délských, tedy starého místního náměstí – a zbytky prytaneia z klasické doby, tedy obecního úřadu, kdysi opatřeného krbem s věčným ohněm.

Filipova stoa, Jižní stoa

Vrátíme se na Agoru Kompetalistů, tedy kousek zpátky směrem k přístavu. Tam je Filipova stoa, tedy spíš její zbytky. Kolem roku 210 před n. l. ji nechal postavit Filip V. Makedonský. Poutnická cesta začíná mezi ní a Jižní stoou, taky z 3. století před n. l., a vede ke vchodu do chrámového okrsku. Tento vchod upravili Athéňané jako propylaje.

 Souvisle číst: Propylaje
 Zpátky na obsah podkapitoly Posvátnou cestou
 Zpátky na obsah kapitoly DÉLOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY