Sifnijské pamětihodnosti mimo Sifnos

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Sifnijské výtvory se zatoulaly do světa zčásti už v antice, zčásti pak praxí novodobého muzejnictví.

Pěknou ukázkou kykladské keramiky první poloviny 7. století před n. l. je například váza ze Sifnu (pokud ovšem není z Paru), vystavovaná v Archeologickém muzeu na Mykonu. Je na ní vymalovaný osel stojící mezi vysokou vegetací a geometrickými symboly.

Poněkud kuriózní je hermovka Herma ze Sifnu z řecké archaické doby, kterou vystavuje Národní archeologické muzeum v Athénách. Pro pozdější dobu nezvykle totiž zobrazuje boha jako ithyfalického, ve starší době jsou takováto zobrazení obvyklejší. Je z ostrovního mramoru, z doby kolem roku 520 před n. l.

Nejvýznamnější zachovanou sifnijskou památkou, a to nejen mimo ostrov, je ovšem pokladnice Sifnijských v Delfách. Hned se k ní dostaneme.

 Souvisle číst: Pokladnice Sifnijských v Delfách
 Zpátky na obsah kapitoly SIFNOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY