Princ z Aplomaty

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

V jednom z hrobů na Aplomatě (na severním okraji města) se krom jiných šperků zachoval polodrahokam s rytinou (tedy vlastně gema), asi ve funkci pečetítka. Pochází z 14. století před n. l. Muzeum vystavuje i jeho sádrový otisk.

Vidíme na něm mladého „prince“, jak obětuje na oltáři před menší palmou. To samozřejmě asociuje staré legendy o „výhonku palmy“ vedle Apollónova oltáře na Délu, o Théseově oběti tam...

Nic konkrétního však nevíme. Víme jen, že naxijští později postaví chrám Apollónovi Délskému na nedalekém ostrůvku Palatia, že tento ostrůvek byl posvátným místem už předtím, a že i z Aplomaty je na Délos velice pěkný výhled, stejně tak i z Kamini.

 Souvisle číst: Malý princ z Kamini
 Zpátky na obsah podkapitoly Archeologické muzeum v Naxijské Chóře
 Zpátky na obsah kapitoly NAXOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY