Boj mezi bohy

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Na bojové scény u Ferekýda dojde také. Órigenova odpověď Kelsovi zachovala Ferekýdovo líčení Gigantomachie(DK 7 B 4 /1):

„Ferekýdés, který je mnohem starší než Hérakleitos, líčí, jak se řadí vojsko proti vojsku a vůdcem jednoho činí Krona, vůdcem druhého pak Ofionea. Vypráví též o jejich vyzváních a utkáních, i o smlouvě, kterou spolu udělali, aby ti z nich, kteří padnou do Ógénu, byli poraženi, a aby ti, kteří je vytlačí a zvítězí nad nimi, měli nebe. [Kelsos] chce říci, že podobnou povahu mají také mystéria o Títánech a Gigantech, která mluví o boji bohů, i příběhy Egypťanů o Týfónovi, Hórovi a Osiridovi.“

Ve Ferekýdově verzi gigantomachie bojuje Kronos s Ofioneem. Kronos zde však, na rozdíl od Hésioda, není Diovým otcem. Vůči starší epice má roli téměř prohozenou s Diem. V latinském pochopení u Tertulliana to vypadá takto (DK 7 B 4 /3):

„Po vítězství nad Títány je u Ferekýda před ostatními ověnčen Saturn, u Diodóra Iuppiter.“

 Pokračovat v souvislém čtení: Kuriozity údajně foinícké
 Zpátky na Ferekýdés ze Syru – Prapočátek části filosofie na Kykladách?
 Zpátky na obsah kapitoly SYROS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY