O Pouti na Kyklady

Z KEROS
Verze z 2. 5. 2018, 17:20, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Představení webové knížky

Tohle není text výkladu, ale jenom hesla, abych na něco nezapomněl – a hlavně linky na místa v té knížce, ze kterých se sem budu zase vracet.

V kyberprostoru

Starší obrázky (a texty)

Wikimedia Commons, moje alba

Z každého obrázku se dá dostat na „kategorie“ ve Wikimedia Commons, kde jsou i fotky jiných uživatelů. Vše pod copyleftem.

Pouť na Kyklady je na adrese www.keros.cz.

Žánr navazuje na Pausaniovu Cestu po Řecku, ale s fotkama a v naší době. (Pausaniás Kyklady nepojednává.)

Úvod k cestám po Řecku (je provizorní)

Pouť na Kyklady je hotová, chybí jen pdf na stažení po celých kapitolách (ostrovech)

Struktura: základ + exkurzy + texty + info + historky

V reálném prostoru

Kykladských ostrovů je moc (jejich jména se snadno pletou), pojednávám jich 35, na většině z nich jsem byl (1992 až 2017), ty pojednávám podrobněji. Vytvářejí malá vnitřní souostroví, liší se geologicky, kulturně a pověstí ve staré i nové době.

Mapa Řecka

Mapa Kyklad (vysvětlit klikání)

Příroda Kyklad

Nádherná (hory a moře, subtropy jak vyšité), rozmanitá, inzulární efekty.

Obsidián (info), tvrdé břidlice, mramory, granodiority, bazalt, tufy, kaolín...

Náboženská stratigrafie

Překryvy

Křesťanské přestavby antických chrámů, kapličky na antických (a dokonce starokykladských) svatyních, od Matky Bohů k Bohorodičce.

Panagia Folegandrou

V městském domě se ještě roku 1956 našlo torzo kúra, Antico Veneziano

Antické základy naší kultury jsou dobře vidět na Paru

Kastro Folegandru

Kastro Sifnu

Zlaté doby Kyklad

Raná doba bronzová, řecká archaická doba, středověk a renesance.

Doby úpadku: Na většině ostrovů střední doba bronzová, pak řecká klasická doba (vlivem Athén).

Periodizace památečností

Neolit (8. až 4. tisíciletí před n. l.)

tančící bohyně

Raná doba bronzová, slavné „idoly“ (3200 – 2000 před n. l.)

podle variet
a „pánvičky“

Střední doba bronzová, příchod Mínójců z Kréty

Pozdní doba bronzová před explozí Théry (17. století před n. l.), mínójsko-kykladská kultura na Théře (Akrotiri) a na Mélu (Fylakopi).

Akrotiri
Akrotiri uvnitř
Fresky z Akrotiri v muzeu na Théře

Pozdní doba bronzová po explozi Théry, achájská (už Řekové) kultura na Kykladách

Na Mélu (Fylakopi)

v muzeu na Mélu.
V muzeu na Naxu:
Malý princ z Kamini,
Obětník u palmy.

Temná staletí po začátku železné doby tu nejsou tak moc temná, přicházejí Iónové

Řecká geometrická epocha (800 – 600 před n. l.)

Ostrovní orientalizující keramika

Řecká archaická doba (600 – 490 před n. l.)

Kúroi

Řecká klasická doba (490 – 330 před n. l.)

Hellénismus tady trvá déle

Římská doba http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Sochy_a_reli%C3%A9fy_od_klasick%C3%A9_doby_na_Kyklad%C3%A1ch

Christianizace

Byzanc

Vévodství Archipelagu (od roku 1204), nejvíc samozřejmě na Naxu

Turci

Novodobý řecký stát (začal na Mykonu roku 1821)

Madó Mavrogenous a její slunečník

(Pro srovnání: Bouboulina)

Muzea

Na Kykladách je jich moc, většina z nich má v knížce podrobné kapitoly.

Navíc sbírky v Athénách a různě po světě (Londýn, Oxford, Berlín, Mnichov, Paříž, New York, Los Angeles...)

Obřady turistů

Theória, Délos, Apollón

Diogenés Laertios

Platón

Théseova loď

Kynaithios z Chiu

Délos

Posvátnou cestou

Hora Kynthos, jeskyně a divadlo

Athénská očišťování Délu

Viz dále: Moje a Renfrewova hypotéza o Keru

Mykonos

Ostrov světských poutí, ale taky Madó Mavrogenous

Panagia Paraportiani

Théseova plavba, Ariadné, Naxos

Théseova plavba

Ariadné

Dionýsova plavba

Naxos

Chrám Apollóna Délského

Kastro

ulice Sanoudis

Dionýsova svatyně v Yria

Démétrion v Gyroulas

Kúros u Farangi

Jeskyně a hora Zás s okrskem Dia Pastýřského

Jeskyně, Hora, Okrsek

Apeiranthos

Petroglyfy

Moni Fotodótis

Torzo u Apollonas

Mandlové návrší

Kamenné nádobí z muzea v Chóře

Bláznivá Théra (Santorini)

Hra na Atlantidu, Oia, Půjčovna koček

Malé Kyklady, hlavně Keros

Pouť do jeskyně

Kato Koufonisi

Keros

Vylodění

Amorgos

Kamenná krása, Pyxis, Chóra, Lagada a výše, Věštírna a piráti

Anafi

Zbytek ráje, Klášter z chrámu Apollóna Aigléta

Možné nášupy

Pocta Archilochovi

V muzeu na Paru

Mélos

Miluše, Výlet do sirných dolů, Pláže

Astypalea

Z vylodění roku 1996, Mozaika v Maltezaně