O Pouti na Kyklady

Z KEROS
Verze z 2. 5. 2018, 16:35, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „ Ve vývoji Představení webové knížky Tohle není text výkladu, ale jenom hesla, abych na něco nezapomněl – a hlavně linky na místa v té kn…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
 Ve vývoji

Představení webové knížky Tohle není text výkladu, ale jenom hesla, abych na něco nezapomněl – a hlavně linky na místa v té knížce, ze kterých se sem budu zase vracet. 1. V kyberprostoru Starší obrázky (a texty): http://www.fysis.cz/ Wikimedia Commons, moje alba: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde Z každého obrázku se dá dostat na „kategorie“ ve Wikimedia Commons, kde jsou i fotky jiných uživatelů. Vše pod copyleftem. Pouť na Kyklady na www.keros.cz Žánr navazuje na Pausaniovu Cestu po Řecku, ale s fotkama a v naší době. (Pausaniás Kyklady nepojednává.) Úvod k cestám po Řecku (je provizorní) http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=%C3%9AVOD_K_CEST%C3%81M_PO_%C5%98ECKU Pouť na Kyklady je hotová, chybí jen pdf na stažení po celých kapitolách (ostrovech) http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Pou%C5%A5_na_Kyklady Struktura: základ + exkurzy + texty + info + historky 2. V reálném prostoru Kykladských ostrovů je moc (jejich jména se snadno pletou), pojednávám jich 35, na většině z nich jsem byl (1992 až 2017), ty pojednávám podrobněji. Vytvářejí malá vnitřní souostroví, liší se geologicky, kulturně a pověstí ve staré i nové době. Mapa Řecka http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=NAP%C5%98ED_O_KYKLAD%C3%81CH Mapa Kyklad (vysvětlit klikání) http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Preambule 2. 1. Příroda Kyklad Nádherná (hory a moře, subtropy jak vyšité), rozmanitá, inzulární efekty. Obsidián (info), tvrdé břidlice, mramory, granodiority, bazalt, tufy, kaolín... http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Obecn%C3%A1_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_stratigrafie_ostrov%C5%AF 2. 2. Náboženská stratigrafie http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Obecn%C3%A1_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_stratigrafie_ostrov%C5%AF 3. Překryvy Křesťanské přestavby antických chrámů, kapličky na antických (a dokonce starokykladských) svatyních, od Matky Bohů k Bohorodičce. http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_na_Kyklad%C3%A1ch Panagia Folegandrou http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Panagia_Folegandrou V městském domě se ještě roku 1956 našlo torzo kúra, Antico Veneziano http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Antico_Venetiano Antické základy naší kultury jsou dobře vidět na Paru Ahttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kastro_in_Parikia_on_Paros,_075862.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Classical_background_of_our_everyday_life,_Parikia,_Kastro,_130523.jpg Kastro Folegandru http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Kastro_Folegandru Kastro Sifnu http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Kastro_Sifnu Zlaté doby Kyklad: Raná doba bronzová, řecká archaická doba, středověk a renesance. Doby úpadku: Na většině ostrovů střední doba bronzová, pak řecká klasická doba (vlivem Athén). 3. 1. Periodizace památečností: Neolit (8. až 4. tisíciletí před n. l.) http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Pam%C3%A1tky_kykladsk%C3%A9ho_neolitu tančící bohyně https://www.facebook.com/emily.hesse.121/videos/1941418756109864/ Raná doba bronzová, slavné „idoly“ (3200 – 2000 před n. l.) http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Kykladsk%C3%A9_idoly podle variet http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Kykladsk%C3%A9_idoly a „pánvičky“ http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Kykladsk%C3%A9_p%C3%A1nvi%C4%8Dky Střední doba bronzová, příchod Mínójců z Kréty Pozdní doba bronzová před explozí Théry (17. století před n. l.), mínójsko-kykladská kultura na Théře (Akrotiri) a na Mélu (Fylakopi). Akrotiri http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Akrotiri_v_podzem%C3%AD Akrotiri uvnitř http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Hlavn%C3%AD_zaj%C3%ADmavosti_v_Akrotiri Fresky z Akrotiri v muzeu na Théře http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Fresky_z_Akroiri_v_Muzeu_prehistorick%C3%A9_Th%C3%A9ry Pozdní doba bronzová po explozi Théry, achájská (už Řekové) kultura na Kykladách Na Mélu (Fylakopi) http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Archeologick%C3%BD_are%C3%A1l_Fylakopi v muzeu na Mélu http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Pozdn%C3%AD_doba_bronzov%C3%A1_v_muzeu_na_M%C3%A9lu V muzeu na Naxu: Malý princ z Kamini http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Mal%C3%BD_princ_z_Kamini Obětník u palmy http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Princ_z_Aplomaty Temná staletí po začátku železné doby tu nejsou tak moc temná, přicházejí Iónové Řecká geometrická epocha (800 – 600 před n. l.) http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Geometrick%C3%A1_keramika_na_Kyklad%C3%A1ch Ostrovní orientalizující keramika http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Kykladsk%C3%A1_orientalizuj%C3%ADc%C3%AD_keramika Řecká archaická doba (600 – 490 před n. l.) http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Archaick%C3%A9_socha%C5%99stv%C3%AD_na_Kyklad%C3%A1ch Řecká klasická doba (490 – 330 před n. l.) Hellénismus tady trvá déle Římská doba http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Sochy_a_reli%C3%A9fy_od_klasick%C3%A9_doby_na_Kyklad%C3%A1ch Christianizace http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Starok%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9_pam%C3%A1tky_Kyklad Byzanc http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Byzantsk%C3%BD_st%C5%99edov%C4%9Bk Vévodství Archipelagu (od roku 1204), nejvíc samozřejmě na Naxu Turci Novodobý řecký stát (začal na Mykonu roku 1821) http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Mado_Mavrogenous a její slunečník https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mykon_ANM_060370.jpg (Pro srovnání: Bouboulina http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Bouboulina) 3. 2. Muzea Na Kykladách je jich moc, většina z nich má v knížce podrobné kapitoly. http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Muzea_na_Kyklad%C3%A1ch Navíc sbírky v Athénách a různě po světě (Londýn, Oxford, Berlín, Mnichov, Paříž, New York, Los Angeles...) 3. 3. Obřady turistů http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Obecn%C3%A1_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_stratigrafie_ostrov%C5%AF 4. Theória, Délos, Apollón Diogenés Laertios http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Diogen%C3%A9s_Laertios_VIII,_8 Platón Théseova loď http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Th%C3%A9seova_lo%C4%8F Kynaithios z Chiu http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Hom%C3%A9rsk%C3%BD_hymnus_na_Apoll%C3%B3na 4. 1. Délos Posvátnou cestou http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Posv%C3%A1tnou_cestou Hora Kynthos, jeskyně a divadlo http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Na_svatou_horu,_k_jeskyni_a_divadlu 4. 2. Athénská očišťování Délu 4. 3. Viz dále: Moje a Renfrewova hypotéza o Keru 4. 4. Mykonos Ostrov světských poutí, ale taky Madó Mavrogenous http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Ch%C3%B3ra_Mykonu Panagia Paraportiani http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Panagia_Paraportiani 5. Théseova plavba, Ariadné, Naxos http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=R%C3%A1mec_Th%C3%A9seova_p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhu Ariadné http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Ariadn%C3%A9_na_Bakchov%C4%9B_mysu 5. 1. Dionýsova plavba http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Dion%C3%BDsova_plavba 6. Naxos 6. 1. Chrám Apollóna Délského http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Apoll%C3%B3n%C5%AFv_nejotev%C5%99en%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_chr%C3%A1m 6. 2. Kastro http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Akropolis,_alias_Kastro ulice Sanoudis http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Ulice_Sanoudis 6. 3. Dionýsova svatyně v Yria http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Dion%C3%BDsova_svatyn%C4%9B_v_Yria 6. 4. Démétrion v Gyroulas http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=%22Naxijsk%C3%BD_chr%C3%A1m%22_v_Gyroulas 6. 5. Kouros u Farangi http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=K%C3%BAros_u_Farangi 6. 6. Jeskyně a hora Zás s okrskem Dia Pastýřského http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Jeskyn%C4%9B_Z%C3%A1s http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Cesta_na_svatou_horu http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Hranice_okrsku_Dia_Past%C3%BD%C5%99sk%C3%A9ho 6. 7. Apeiranthos http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Apeiranthos,_horsk%C3%A9_hn%C3%ADzdo_muze%C3%AD Petroglyfy http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=AM_Apeiranthos,_Petroglyfy 6. 8. Moni Fotodótis http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Moni_Fotodotis 6. 9. Torzo u Apollonas http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Ob%C5%99%C3%AD_socha_u_Apollonas 6. 10. Mandlové návrší http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Korfari_ton_Amygdalon 6. 11 Kamenné nádobí z muzea v Chóře http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=AM_Naxos_-_Kamenn%C3%A9_n%C3%A1doby 7. Bláznivá Théra (Santorini), hra na Atlantidu http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=P%C5%99ij%C3%AD%C5%BEd%C3%ADme_kalderou Oia http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Oia Půjčovna koček http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=P%C5%AFj%C4%8Dovna_ko%C4%8Dek 8. Malé Kyklady, hlavně Keros http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Na_Mal%C3%A9_Kyklady! 8. 1. Pouť do jeskyně http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Pou%C5%A5_do_jeskyn%C4%9B 8. 2. Kato Koufonisi http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Hospoda_na_Kato_Koufonisi 8. 2. Keros http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Tajupln%C3%BD_ostrov Vylodění http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Jas_Keru 9. Amorgos, kamenná krása http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Ostrov_skal,_v%C4%9Btru,_Slunce_a_mrak%C5%AF Pyxis https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyxis,_Cycladic,_2700-2300_BC,_AS_Berlin_Misc._8102,_144352.jpg Věštírna a piráti http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Antick%C3%A1_v%C4%9B%C5%A1t%C3%ADrna_v_kl%C3%A1%C5%A1te%C5%99e_Ag._Georgios 10. Anafi (zbytek ráje) http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=N%C3%A1dhern%C3%A9_skalisko_na_konci_sv%C4%9Bta Klášter z chrámu Apollóna Aigléta http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Moni_Z%C3%B3odochou_Pigi http://142521.w21.wedos.ws/domains/keros.cz/index.php?title=Chr%C3%A1m_Apoll%C3%B3na_Aigl%C3%A9ta