Styly a žánry řeckých plastik

Z KEROS
Verze z 19. 3. 2018, 23:01, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování
 zkorigováno, vložit další fotky

Sochařství mykénského Řecka pozdní doby bronzové bylo až nečekaně veristické. Zato první archaické sochy prý byly velice ploché a stylizované – jenže byly dřevěné (xoana, sg. xoanon), a proto je známe jenom z dobových zmínek. Dokonce ještě některé z archaických mramorových soch tento styl poněkud připomínají .

Na tzv. daidalských sochách (viz info Daidalský styl) vidíme egyptský vliv, podobně i na typologických sochách, představujících mladíka (kúros) nebo dívku (koré), ze 7. a nejčastěji z 6. století před n. l. Pro sochy pozdní archaické doby je také typický zvláštní úsměv, viz info Úsměv archaických soch. Dalším oblíbenou postavou jsou záhadné sfingy, na jejichž proměně se často ukazuje specificky řecká vnímavost.

Klasická doba přinese verističtější (realističtější) zpodobnění, dokonce přichází se zobrazováním vnějšího výrazu duševních stavů. Helénistické sochařství se pak přiblíží k čemusi, co připomíná mnohem pozdější baroko. Ta podobnost není úplně náhodná, neboť renesanční mistři znali antiku prostřednictvím římských replik řeckých klasických soch – a jejich nástupci pak nejspíš zopakovali vývoj k barokizaci, jehož analogii vidíme i v antice.
Vedle toho ovšem z helénistické a římské doby známe také pokusy o návrat k archaickému stylu („archaizující“), návrat ke klasice i různé jiné tendence, např. zasněný alexandrijský portrét.
Přelom klasické a helénistické doby přináší celou plejádu sochařských škol, působících ponejvíce v Athénách, jejichž díla pak budou replikována ještě velice dlouho, někdy až do neoklasicismu. (Podle mého mínění to ovšem představuje činnost až na pár výjimek velice nudnou.)

 Souvisle číst: v typickém případě info Daidalský styl... info Periodizace stylů řecké keramiky nebo rovnou Náboženství
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU