Kinský, Etruské umění

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Všechny exponáty prezentované v této části byly zapůjčeny ze sbírek Národního muzea v Praze.

Bronzy

Bronzové figurky


Mladík, asi vozataj. Ohnuté paže pravděpodobně svíraly otěže, drobný bronz. Severní Etrurie, 650 až 600 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 3165.


Bojovník s přilbou, původně s kopím v ruce. Etruská práce, jižní Umbrie, 5. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4787.Nahý mladík (kúros) s kuželovitou čapkou na hlavě, votivní drobný bronz. Etrurie, začátek 5. století před n. l. Praha, NM-H10 1231.


Nahý mladík, drobný bronz, helénistické období. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 6232.

Nádoby


V práci s kovy byli Etruskové mistři. Jsme už dávno v době železné, takže bronz má statut ušlechtilého materiálu.


Konvice. Etrurská práce, bronz, 6. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4750.


Číše s rytým dekorem (stylizované květy). Etruská práce, bronz, rané 6. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4458.

Nářadí


Nákončí standarty (?), tordovaný stvol, zakončený na vrcholu kosmickou symbolikou (?). Etruský bronz, 5 století před n. l. Praha, NM-H10.


Pohrabáč ukončený zahnutou dlaní. Etrurská práce, bronz. Vulci, kolem 500 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 1228.

Vázy


Etruská keramika se velice podobá dobové řecké:


Oinochoé s rybami. Italský geometrický styl. Keramika. Cumae, 7. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 6383.


Černofigurová amfora s příčným uchem přes ústí. Tritón a býk. Etruská keramika. Kampánie, 500 až 475 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4748.
Na této amfoře z Etrurie vidíme řecký mytologický motiv i řecký výtvarný styl a jemu odpovídající techniku.

Drobné terakoty


Část obličeje s očima a nosem. Votivní terakota z Etrurie, 3. až 2. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 3375.


Model dělohy. Terakota z Etrurie, 3. až 2. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 3374.
Pro Etrusky jsou různé bizarnosti typické.


 Souvisle číst: Kinský, Umění římské doby
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU