Kinský, Umění římské doby

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Víc fotek je v albu.

Sochy


Římské sochy a torza. NG v Praze, palác Kinských. (Jen část vystavované sbírky.)

Římské kopie helénistických soch


Torzo Venuše. Římská kopie helénistického originálu. Mramor, 2. století n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 7673.

Římské portréty


Portrét mladé Římanky, vlasy rozdělené nad čelem, vzadu svázané do uzlu. Mramor, 2. století n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10.


Mladý Marcus Aurelius, portrét instalovaný na novodobé bustě. Mramor, 150 až 200 AD. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM H10 4780.

Děti


Hlavička dítěte. Mramor, 2. století n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 8095.


Hlavička Eróta v dětském věku, 1. století n. l., mramor. Praha, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 5287. (Tohle by v ranějších fázích řecké antiky nebylo myslitelné. V archaické a raně klasické době je Erós zobrazován jako dospělý mladík, až pak postupně mládne, nakonec do podoby dítěte, dokonce malého dítěte.)

Drobný reliéf


Reliéf trojité Hekaté. Tři dívčí postavy zarámované v edikule, na hlavách mají vysoký polos, oděny v chtónu a v peplos, v rukou drží pochodně. Mramor, drobný reliéf, detailně provedený. Hadriánovský klasicismus. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 4742.

Drobné bronzy


Erós, okřídlená figurka s prakem v pravé ruce, drobný bronz. Asi z Galie doby raného římského císařství. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 5929.

Falický přívěsek (fascinum), drobný bronz. Římské císařství. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 7087. Penis je zpodobněn jako ocasaté okřídlené zvíře, sameček.Bronzové nádobí: pánve a kotlík. Římská doba, 1. až 2. století n. l. Praha, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea.

Keramické nádoby


Římská keramika. Praha, palác Kinských.


Část formy na výrobu mís typu terra sigillata. Výzdoba v metopovém stylu a s polomedailony. Galie, 166 až 133 n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 8088.

Sklo

Sklo z římské doby bývá vděčným objektem zájmu návštěvníků antických archeologických expozic. Je pohledné, často zdobné, někdy mu čas přidal zvláštní patinu. Vybírám tady jen několik kousků z rozsáhlejší vystavené sbírky:


Sklo z římské doby, většinou z východního Středomoří. NG v Praze, palác Kinských. (Malá část vystavované sbírky.)

Láhve s kanelovaným uchem. Sklo z římské doby. Praha, Palác Kinských.

Aryballos, dno s plastickými žebry. Sklo, římská doba. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 3844.

Láhev, vínové sklo s bílým vláknem spirálovitě ovíjejícím tělo. Sklo z římské doby. Východní Středomoří. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národního muzea, NM-H10 1813.


 Souvisle číst: Gandhárské plastiky v paláci Kinských
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU