Raně klasická filosofie

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Zhodnocení (nadhodnocení?) řeči.

Vyděluje se technizovaný pojem myšlení.

Provázanost myšlení, řeči a „jsoucna“.

Zhodnocení (nadhodnocení?) bezrozpornosti, dokonce jako kriteria pravdy.

Používá se důkaz sporem. (Sofisté, Parmenidés.)


Příklad: Parmenidés, část zlomku B 8:

Toutéž věcí je myslet a myslet, že jest, neboť větu
bez jsoucího, v němž je vždy myšlení vyřčeno, nijak
myšlení nemůžeš nalézt, vždyť není a nikdy nebude
nic jiného mimo jsoucí, neb Moira je sevřela pouty,
aby bylo vždy celé a bez hnutí. Proto vše bude
pouhým jménem, co lidé si vytkli věříce pevně,
že je to pravda: Vznikat a zanikat, být a též nebýt,
měnit svoje místo a barvu měnit jasnou.


Přesto jako ohlédnutí za hodnotami archaické doby stále působí tragédie.


Dál na Obrat k věcem lidským
Zpátky na začátek této prezentace