Pohledy na Keros

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
 zkorigováno, vložit fotky

Keros jsme už viděli z vrcholu naxijské svaté hory Zás jako nejmajestátnější ostrov Malých Kyklad. Pamatujeme si jej i od moře a taky z jihovýchodního pobřeží Naxu. Dominuje jihovýchodnímu obzoru také při pohledu z Pano Koufonisi, odkud jsou dokonce vidět základy nějakých staveb, nejspíš usedlostí z nedávno minulých století. Triedrem tam jsou vidět snad i tři jakési málem domečky, tedy spíš jejich základy. A nejblíž je na Keros z Kato Koufonisi.

Mnohem víc fotek Keru a z Keru je v oddílech alba.

 Souvisle číst: Daskalio u Keru
 Zpátky na obsah podkapitoly Keros
 Zpátky na obsah kapitoly MALÉ KYKLADY
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY