Narození Syna božího

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
Betlém. Notre Dame v Paříži.

Syn boží se podezřele často rodí v jeskyni, na místě odlehlém až zapadlém. Ještě častěji je zrození nebo rané dětství provázeno akutním nebezpečím.

Tak konečně k narození v Betlémě! V jakémsi jeskynním chlévě, a pak útěk do Egypta před vražděním neviňátek (Matouš 2,13-20). Zápaďáky zajímá datace, zatímco na Krétě mi místní gymnaziální učitel na otázku po datování jednoho tamního světce odpověděl: „Co je až tak po tom! Radši se k němu pomodli a pak se napijeme, víno je dobrý, sluníčko svítí a ibišky kvetou!“

Scéna narození v Betlémě je od 4. století jedním z námětů křesťanského umění. Zvláště vyvedený je Betlém z Naxu, nalezený v sakrálně tradičně exponované krajině (od neolitu) pod pohořím Zás. Kdybychom neměli zachovaný Nový zákon a ostatní křesťanskou literaturu a byli odkázaní jen na pár textových zlomků a tuto hmotnou památku, nejspíš bychom křesťanství považovali za metamorfát dávného naxijského kultu, zvláště v souvislosti s konfuzemi mezi narozením Dia nebo Dionýsa v té či oné jeskyni. To jenom pro porovnání interpretačních rizik se situací, v jaké jsme při výkladu části předsokratiků.

Upozorňuji, že křesťan není ten, kdo „věří“, že „Ježíš byl“. A když někdo „věří“ že „Ježíš nebyl“, tak je to skoro podobně nemoudré jako tvrzení, že Sókratés nebyl. Křesťan je ten, kdo Ježíšovi připisuje náboženský význam, tradičně titulem Kristus, zatímco nekřesťan ne. (Zdrojem pojmenování křesťanství není ani slovo „křest“, to je jenom česky.)

Datum definitivně pohřbila historie, zvláště pokus Dionýsia Exigua, který roku 532 přepočítal tehdejší kalendáře, aby zavedl nový, křesťanský. (Ten se ovšem ujal až ve středověku, ponejvíce v 10. století.) Díky dvojvládím císařů a problémům typu včetně nebo nevčetně se seknul o 3 až 11 let, s tím už nic nenaděláme. Takže Ježíš se narodil mezi roky 11 až 3 před n. l.! Z řady důvodů nejspíš roku 7 nebo 6 před n. l. – a asi to nebylo v zimě, možná v časném jaře, aspoň podle těch oveček.

A nakonec k vánoční hvězdě. Rozhodně nešlo o kometu. Text o „mudrcích od Východu“, kteří „spatřili hvězdu“ (Matouš 2,1-12) by se mohl vztahovat k babylónské nebo perské astrologické tradici a mohl by odpovídat třikrát opakované konjunkci Jupitera a Saturnu v Rybách roku 7 před n. l. (29. května, 30. září a 7. prosince). Ta by měla i odpovídající dobový výklad. Výraz „hvězda se zastavila“ (2, 9) by s notnou dávkou optimismu mohl znamenat „zastávku“ v astronomickém smyslu slova, při zdánlivém pohybu planety ve smyčce. Pak by se Ježíš narodil nejspíš v předjaří roku 6 před n. l.

Vánoce hodně dlouho nebyly křesťanským svátkem. Tím hlavním byly Velikonoce a roli Vánoc měl svátek Epifanie. Papež Silvestr se sice pokusil zavést svátek Kristova narození, dokonce v zimě, aby zastínil pohanské Saturnálie, ale moc velký úspěch to tehdy nemělo. Silvestr zemřel 31. prosince 335 a byl prohlášen za světce. Na počest tohoto mravokárce se konají oslavy Silvestra.

Vánoce se postupně prosazovaly ve středověku v souvislosti s mystikou „rození syna božího“ (od věčnosti, v Betlémě, v člověku, v celku kosmu) a s Františkovými živými jesličkami.

Alternativa z Astypaleie

Je to spíš alternativa k Ukřižovanému. Na mozaice z 5. století v Maltezaně na ostrově Astypalea je Kristus Pantokrator zobrazený jako Hélios uprostřed zodiaku. Zodiak je obklopený vlnami Ókeanu a Hórami (ročními dobami). Kolem jsou hlavy apoštolů, vodní ptáci a ornamenty.

Je to hodně pěkné, nicméně to navozuje spíše centrický dojem. Centrální řízení je ovšem komplikováno Ókeanem a Hórami. Přesto se raději poohlédneme po méně centrických a ne-kauzálních metaforách.


Dál na: Božská hra náhody
Zpátky na Vánoční seminář