Lagada (Amorgos)

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání


Lagada (Langada, Aigialí) je pěkná ves s několika dobrými hospodami, do velice nedávné doby sem jezdili hlavně staromilci a horalové, ale teď už i sem dosáhla turistika. Z Ormos Aigialis sem občas zajede autobus, silnice tu končí. Vede sem taky pěkná široká cesta (č. 4) mezi olivovými sady, s výhledy na hory i záliv v zádech. Jenom je to asi o 200 m nahoru.

Když stoupáme mezi olivami, tak před Lagadou potkáme vpravo skalní kostelík Ag. Triada. Podobné stavby patří k typickým projevům ostrovní zbožnosti a zde na Amorgu jim krajina poskytuje obzvláštní příležitosti.

Pak už nás uvítá Lagada. Velká část vesnice teď působí přímo výstavním dojmem, ale dál a výš potkáme i rustikálnější končiny. Ne všude se dá dojet moderními prostředky, hlavně proto, že řada ulic je vlastně dlouhým schodištěm, jak je ostatně na Kykladách zvykem. Proto se tady mez oslů, mezků a mul neobejdou, nemluvě o končinách nad Lagadou.


Někde ve vsi nebo spíš v jejím okol se našel také dvojitý mramorový reliéf, vystavovaný teď v muzeu v Chóře. Původně to byla pohřební stéla z konce archaické doby (asi 500-490 před n. l.) s reliéfem ženské postavy, práce dílny na ostrově Paru. Ten reliéf je silně erodovaný, možná i proto, že stéla byla v helénistické době použitá jako architrávu malého chrámu, pravděpodobně pohřebního, nebo památníku. Proto tento architektonický účel byla z druhé strany opatřena novou reliéfní dekorací.

Oblast mezi starým přístavem, Lagadou a starou Aigialé byla v antických časech obydlenější než dnes, takže v krajině potkáváme drobné zbytky dávných staveb. A v rané době bronzové tu nejspíš bylo i něco starokykladského.Lagada je také východiskem několika pěkných cest dál a výš. Brzo si popíšeme dvě značené:

Cestu do Tholárie, která částí tuze pěkného a přitom docela snadného okruhu z Ormos Aigialis přes Lagadu a řadu pozoruhodností do Tholárie a pak sešupem dolů zpátky k přístavu (značka 4).

Druhou bude cesta opravdu dál a výš, k nádhernému prázdnému klášteru Ag. Theologos a pak ještě výš až k horské kapli Stavros (značka 5).


Další fotky jsou v oddílu alba.

 Pokračovat v souvislém čtení: buď Z Lagady do Tholárie nebo Z Lagady ke klášteru Sv. Jana Teologa
 Zpátky na obsah kapitoly AMORGOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY