Arkesiné

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Z Vroutsi k Arkesiné


V půli cesty z Vroutsi směrem k pobřeží je kopec s kostelem Ag. Ioannis Apokefalistis, ale nejde se přes vršek. Teprve z jeho sousedství uvidíme pahorek, na němž stávala Arkesiné.


Vidíme ruiny kdysi prostavěných ploch mezi sedlem za kopcem s kostelem a strmým vrcholem Arkesiné se zbytky bývalé akropole, ba i na bočních svazích pahorku. Nahoře jsou taky zbytky středověkého („benátského“) hradu, proto se tomu místa říká také Kastri (Hrad) nebo zase Kastella. Očekávají nás památky od rané doby bronzové po přinejmenším středověk, v málem souvislé návaznosti skoro pěti tisíciletí. Skutečným městem byla Arkesiné v řecké antice.

Arkesiné

Výstup na akropoli


Na akropoli vede vysoké a strmé schodiště, jak se na Kykladách patří, na Amorgu zvláště.


Datovat se je neodvažuji. Je však jasné, že nějak se tam chodit muselo už ve staré době, i když definitivní úprava bude nejspíš středověká, místy s novodobými opravami.


Na akropoli

Akropole dávného města Arkesiné leží na plošině velice strmého pahorku, místy s kolmými skálami. Jedinou udržovanou stavbou je tu kostelík Panagia Kastriani (Matky Boží na Hradě). Další stojící stavbu neumím datovat přesněji než do rozmezí ptolemaiovské epochy a středověku. Jinak je to jenom rozsáhlé ruinoviště, tu kusy zdí z různých dob, tu jenom hromady kamenů. A obrovský výhled.

V rané době bronzové se tady vystřídaly dvě kulturní fáze: typicky starokykladská Grota-Pelos (2800-2300 před n. l.), a pak Fylakopi I (2300-2000 před n.l.), asi už s mínójským vlivem. Následuje kykladsko-mínojská kultura typu Fylakopi II ve střední době bronzové. (2000-1700 před n. l.). Podle nepotvrzených zpráv bylo místo osídlené i v pozdní době bronzové.

Antická Arkesiné prý byla založená v řecké geometrické době, tedy v 10. až 8. století před n. l., a to osadníky z Naxu. Město pak bylo souvisle obývané až do středověku, tedy až do doby, kdy Amorgu vládo Naxijské arcivévodství (Vévodství Archipelagu). Pak byla opuštěno ze strachu z pirátů, ale jeho suburbie byla patrně dále hospodářsky využívaná.


Pohledy z Akropole


Vytrčené skalisko akropole Arkesiné je ze tří stran obklopené mořem.

Okolí akropole


Všude kolem je plno zbytků staveb z velice různých dob. Kolem cesty jsou zvláště patrné zbytky raně novověké osady, nějak přežívající ve starším kontextu.

Další fotky jsou v oddílu alba.

 Pokračovat v souvislém čtení: Z Arkesiné do Katapoly kolem starokykladských sídel
 Zpátky na obsah kapitoly AMORGOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY