Teologos (Amorgos)

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání

Ag. Ioannis Theologos

Poutní areál


Před klášterem Sv. Jana Teologa jsme potkali důstojnou kozí stráž.Klášterní kostel Agios Theologos (svatého Jana Evangelisty, zvaného Teolog) na Amorgu stojí na nádherném místě. V časech řecké antiky zde stál Apollónův chrám, takže dobré výhledy lze očekávat. Kostel pochází z raně byzantské doby a kolem něho býval klášter, ten však je opuštěný a využitý jako zázemí pro poutníky. Dnes sem chodí poutníci i turisté, je to po cestě výš do hor a ke kapli Stavros. Za obvyklých okolností je areál otevřený, ale kostel se otevírá asi jenom o pouti. V blízkém okolí je řada dobře patrných kamenných staveb a ruin: pastýřských, raně byzantských, antických.

Klášter sám je místem velice krásným a pokojným. Je tu vznešené bílé ticho a majestátní výhledy.

Odpočívadlo


Kostel


Raně byzantský kostel svatého Jana Evangelisty zde byl postavený v 7. až 9. století.

Je to trojlodní basilika s kopulí, prý z vápence.

Interiér


Ikona
Ikona svatého Jana evangelisty, zvaného Teolog.


Dlaší fotky jsou v oddílu alba.

 Pokračovat v souvislém čtení: Horská cesta od Jana Teologa k Ag. Stavros
 Zpátky na obsah kapitoly AMORGOS
 Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY