Stavební řády

Z KEROS
Verze z 17. 3. 2018, 13:44, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
 info - stránka bez jednoznačného pokračování
 předběžné!

Když v 8. a v 7. století před n. l. začali Řekové stavět chrámy v později běžném smyslu slova, konstituovalo se postupně několik stavebních řádů, výtvarných stylů:

aiólský,

proto-iónský,

iónský,

dórský,

později ještě korintský.

Poslední tři z nich pak zažily opakované návraty, dokonce ještě v renesanci a v klasicismu. Vedle toho máme ovšem i v chrámovém stavitelství lokální speciality, například stavební zvládání mysterijních svatyní nebo „naxijský chrám“.
Působí také vliv jiných kultur, zvláště Egypta.

 Souvisle číst: v typickém případě: info Styly a žánry řeckých plastik, ... info Periodizace stylů řecké keramikynebo rovnou Náboženství
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU