Kinský, Egypt a Blízký východ

Z KEROS
Verze z 24. 3. 2019, 22:20, kterou vytvořil Zde (diskuse | příspěvky) (Římská doba)

Přejít na: navigace, hledání

Egypt

Ve vstupní místnosti byla v mystickém šeru umístěna expozice Starověké kultury údolí Nilu, tedy Egypta a Núbie (dnešní severní Súdán). Ta skoro tma zde měla důvod, protože se hojně vystavovaly malby na dřevě. Tady si z toho ukážeme jenom několik kousků. Nejsem kompetentní je komentovat v kontextech Egypta, jenom přejímám popisky. Velká většina vystavovaných předmětů je z majetku Národního muzea (zde konkrétně Náprstkova muzea), pozná se to podle zkratky v signatuře na konci popisky. Víc fotek je v albu.

Předdynastická doba

Nakádská kultura


Nakádská (Nakkádská, Naqada) kultura až v Horním Egyptě, konkrétně její fáze II v letech 3500 až 3200 před n. l., mě zaujala proto, že o něco málo později dost podobně vypadají nádoby starokykladské kultury. Dokonce včetně malovaných spirál! Nevím, jestli to je jenom náhoda, asi ano.


Nádoba, pálená hlína. Horní Egypt. Nakkádská kultura fáze II, 3500 až 3200 před n. l. Praha, NG Vp 2449.

Stará říše

Zaujala mě i podobnost s kamennými nádobami starokykladské kultury. Problém je, že ony kykladské jsou o něco starší než tyto egyptské.

Kamenná nádoba. Dolní Egypt, Abúsír, zádušní komplex krále Ranefereta. Stará říše, 5. dynastie, cca 2510 až 2365 před n. l. Expedice Československého archeologického ústavu. V majetku Národního muzea v Praze, NM-NpM P 6666.

Kamenná nádoba, tytéž údaje, NM-NpM P 6711 nebo P 7157.

Střední říše


Abych ukázal taky něco echt egyptského:


Model lodi. Dřevo, polychromie. Egypt, Střední říše. NG v Praze, palác Kinských, NM NpM P 1.


Model lodi. Dřevo, polychromie. Egypt, Střední říše. NG v Praze, palác Kinských, NM NpM P 2.

Pozdní doba


Víko rakve pro Taikašet. Horní Egypt, západní Théby, pozdní doba, 25. dynastie. NG v Praze, palác Kinských, NM-NpM P 625.


Detail z víka rakve pro Taikašet. Horní Egypt, západní Théby, pozdní doba, 25. dynastie. NG v Praze, palác Kinských, NM-NpM P 625. Malba.


Fragment jiné rakve s texty knihy mrtvých. Horní Egypt, Hatšepsutin zádušní chrám, 25. dynastie (pozdní doba). Polychromované dřevo. NM-NpM P 4551.

Řecká a římská doba


Drobná terakota. Egypt, řecko-římská doba, pálená hlína. Praha NM-NpM P 1961.


Reliéfní blok s řeckým nápisem, pískovec. Dolní Núbie, Kertasi. Římská doba. Praha, NM-NpM P 3488.

Malá Asie a Sýrie

Ve druhé místnosti byla instalována expozice Civilizace Blízkého východuː Malá Asie, Sýrie, Palestina, Mezopotámie. Opět se omezím jenom na ukázky. Víc fotek je v albu.

Maloasijský neolit


Figurka sedící ženy (asi bohyně). Pálená hlína. Malá Asie, pozdní neolit, 5. tisíciletí př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM NpM P 6094.


Figurka sedící ženy (asi bohyně). Vápenec. Malá Asie, neolit, 6. tisíciletí př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM NpM P 6000.

Doba bronzová


Fragmenty falických symbolů. Sýrie, Tel Erfád, 2800 až 1200 před n. l. Kámen. NG v Praze, palác Kinských, NG Vp 1613, 1636.


Nálezy z Malé Asie, z Káneš (Kültepe), doba bronzová, 2100 až 1800 před n. l. NG v Praze, palác Kinských. Asi z vykopávek Bedřicha Hrozného.
Rhyton tvaru stylizované ryby. Severní Sýrie, střední doba bronzová, 1750 až 1600 před n. l. Hlína, tvarováno z dvoudílné formy, dokončeno z volné ruky. NG v Praze, palác Kinských, NM-NpM P 7375.

Viz Plútarchos, Quaestiones convivales VIII,8,4; p. 730e (Anaximandros, testimonium A 30):
Obětují rovněž rodnému otci Poseidónovi, neboť se stejně jako Syřané domnívají, že člověk se zrodil z vlhké podstaty. Proto také uctívají rybu jako bytost stejného rodu a stejného původu, přičemž filosofují adekvátněji než Anaximandros. Ten totiž netvrdí, že lidé a ryby pocházejí ze stejných rodičů, ale že se lidé původně zrodili v rybách a byli a vyrůstali v nich, jako je tomu u žraloků, a teprve když se dokázali se o sebe sami postarat, tehdy z nich vystoupili a uchytili se na zemi. ... Anaximandros tím, že označil rybu za společného otce a matku lidí, ji zakázal jíst.

Římská doba


Miska zdobená reliéfním palmetovým vzorem. Sýrie, římské období. Terakota, leštěné nástřepí. Praha, NM-NpM P 73814.


Stéla s reliéfem boha řeky, s řeckým nápisem. Malá Asie, závěr antiky, 4. až 5. století n. l. Hrubozrnný mramor. Praha, NM-NpM P 5503.


 Souvisle číst: Kypr a Egeida
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU