Kinský, Řecké umění klasické doby: Porovnání verzí

Z KEROS
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „Kromě torza bohyně Nemesis je zde všechno ze sbírek Národního muzea. == Sochy == File: Hermes from herm marble Roman copy, Prague Kinsky, NM-H10 4…“)
 
(Dionýsos)
Řádka 24: Řádka 24:
  
 
=== Dionýsos ===
 
=== Dionýsos ===
 +
[[File: Bearded Dionysos at a feast, small terracotta, early 4th c BC, Prague Kinsky, NM-H10 4778, 140893.jpg|thumb|left|[[commons: File: Bearded Dionysos at a feast, small terracotta, early 4th c BC, Prague Kinsky, NM-H10 4778, 140893.jpg|Vousatý Dionýsos.]] ]]
 +
 +
[[File: Youthful Dionysos at a feast, small terracotta, 400 BC, Prague Kinsky, NM-H10 4777, 140890.jpg|thumb|right|[[commons: File: Youthful Dionysos at a feast, small terracotta, 400 BC, Prague Kinsky, NM-H10 4777, 140890.jpg|Mladý Dionýsos.]] ]]
  
  

Verze z 22. 3. 2019, 21:46

Kromě torza bohyně Nemesis je zde všechno ze sbírek Národního muzea.

Sochy


Z řecké klasické doby se soch kupodivu nezachovalo mnoho. Dokonce i velká kolekce v Louvru je složena v drtivé většině z jejich římských kopií, v lepším případě z helénistických kopií. (Výrazně hojnější jsou klasické reliéfy. Tato sbírka obsahuje několik fragmentů náhrobních reliéfů, ale nezařadil jsem je sem.)


Hermés. Fragment reliéfní hermovky z doby římské republiky, mramor, podle známého řeckého typu z 5. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4741.


Bohyně Nemesis. Zmenšená římská replika kultovní sochy, kterou vytvořil Agorakritos pro město Rhamnús v Attice v 5. století př. n. l. Mramor. Práce římského kopisty z 1. až 2. století n. l. NG v Praze, palác Kinských, ze sbírek Národní galerie v Praze, NG P 5520.


Hlava dívky „medvědice“. Fragment votivní sochy. Zobrazení jednoho z děvčátek z urozených attických rodin, před provdáním žila u svatyně panenské bohyně Artemidy v Braurónu. Attická práce, pentelský mramor, 350 až 325 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4739.

Větší terakoty

Dionýsos


Vousatý Dionýsos při hostině. Hlavu zdobí věnec s rozetami. Zlomek menší terakoty, z kvalitní ostré formy a dobře pálené hlíny. (Vyrobené ve stejné dílně jako mladý Dionýsos NM-H10 4777.) Začátek 4. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4778.


Mladý Dionýsos při hostině. Hlavu zdobí věnec s rozetami. Zlomek menší terakoty, z kvalitní ostré formy a dobře pálené hlíny. Kolem 400 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 4777.

Protomy

Závěsná protoma mladého Dionýsa. Bůh drží magické vejce a kantharos. Výtazné stopy polychromie. Boiótie, kole 400 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-HM10 7670.


Závěsná protoma vousatého Dionýsa. Boiótie, začátek 4. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-HM10 7671.

Vázy

Přesněji: Attická červenofigurová keramika. Ze sbírky tady představuji jen malý výběr.


Peliké, Théseus s býkem. Attická červenofigurová keramika, po roce 440 před n. l. Praha, NM-H10 2332.


Pyxis. Attická červenofigurová keramika. Na víku scéna s řenami připravujícímu plátno. Kolem roku 430 před n. l. Praha, NM-H10 2132.


Askos. Pes honí zajíce. 475 až 450 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-HM10 2133.

Lekythy

Bohyně Artemis s lukem. Atická červenofigurová keramika. Malíř Aischina, 460-450 před n. l. Praha, NM-HM10 767.


Attická červenofigurová keramika. Žena s košíkem, patrně s obětinami. Malíř Aischina, 460-450 před n. l. Praha, NM-HM10 1865.

Drobné terakoty

Těch je mnoho a bývají divácky podceňované. Přitom jsou cenným zdrojem pochopení vztahů mezi žánry sochařství (bývají mezi nimi zmenšené kopie), uměleckého průmyslu a lidové nebo místní tvorby.


Koré oděná v peplos, na prsou drží květ. Argos?, 480 až 460 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-HM10 2192.


Bohyně oděná v peplos, na hlavě má kalathos. Boiótie, 450 až 400 př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-HM10 5461.


Dívka nesoucí vodu, drobná terakota. Boiótie, konec 5. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 8103.


Mladík s lyrou. Drobná terakota. Boiótie, konec 5. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-HM10 5462.

Tanagry

Pozdně klasické figurky žen, občas nazývané podle místa nejlepších nálezů.


Žena oděná v chitónu a himatiu, tzv. Tanagra. Drobná terakota se zbytky původní polychromie. Boiótie, pozdní 4. až 3. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 1873.


polodetail


Žena oděná v chitónu a himatiu, tzv. Tanagra. Drobná terakota se zbytky původní polychromie. Boiótie, pozdní 4. až 3. století př. n. l. NG v Praze, palác Kinských, NM-H10 1913.


 Souvisle číst: Řecká keramika z Lukánie a Apulie
 Zpátky na Umění starého Středomoří, v paláci Kinských
 Zpátky na Z českých antických sbírek
 Zpátky na Muzea
 Zpátky na ÚVOD K CESTÁM PO ŘECKU